Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Διαλέξεις Καθηγητή Milan M. Milosavljevic στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ | Πολυτεχνειούπολη

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα (Σχέδιο 2018-2020) θα δοθούν στα Αγγλικά από τον Καθηγητή Milan M. Milosavljevic του Πανεπιστημίου Singidunum (Βελιγράδι, Σερβία) την εβδομάδα 24 έως 28 Φεβρουαρίου 2020 οι ακόλουθες διαλέξεις:

Δευτέρα 24/2/2020, 13:00-16:00, Αίθουσα 145.Π.42, Κτίριο επιστημών
Brain-machine interfaces and systems for secret key distribution (Brain-machine interfaces as a source of randomness, secret key generation, and distribution by public discussions, performance analysis and applications)

Τρίτη 25/2/2020, 10:00–12:00, Αίθουσα Δ3.004 (δίπλα στο Κ.Ε.Φ.).
Robust digital speech signals processing with the application (motivation, impact on speech modeling, the problem of speech model input)

Παρασκευή 28/2/2020, 13:00-16:00, Αίθουσα 137.Π.39 (Ισόγειο Κτιρίου επιστημών).
Adaptive digital filtering: between adaptation and learning (motivation, active learning as a framework for synthesis of optimal excitation signals, application: echo cancellation)

Σύντομο Βιογραφικό:
Milan M. Milosavljevic. He graduated from the School of Electrical Engineering of Belgrade University, Serbia in 1976. From the same University he received Ms. and PhD degree in 1979 and 1982, respectively. From 1982 to 2003 he was Vice Director of Institute for Applied Mathematics and Electronics, Belgrade Serbia, responsible for all its scientific projects. Under his governance Institute of Applied Mathematics and Electronics becomes leading scientific institution in former Yugoslavia. He is now full professor at the School of Electrical Engineering at Singidunum University. During the school year 1987 and 1997 he was visiting professor at Cornell University USA and Paris XIII University, France. His areas of expertise are Signal Processing, Artificial Intelligence, Machine Learning, Discrete Optimization, Cryptanalysis and Information Security. He was published over 400 scientific bibliographic units, including 5 monographs.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012