Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Από αριστερά: ο Πρύτανης, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Αργηγός ΓΕΝ και ο Διοικητής της ΣΝΔ

Yπoγραφή από τον Πρύτανη

Υπογραφή από τον Διοικητή της ΣΝΔ

Ανταλλαγή δώρων

Οι εκπρόσωποι του Πολυτεχνείου Κρήτης με τους κ.κ. Μελανίτη και Γαλάνη της ΣΝΔ

Την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, υπεγράφη Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), με στόχο την ίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Θαλάσσια Περιβαλλοντική Μηχανική – Marine Environmental Engineering».

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές στο ραγδαία αναπτυσσόμενο πεδίο της Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Μηχανικής. Το πρόγραμμα προάγει τη συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των διεθνών επιστημονικών οργανισμών, καθώς και του βιομηχανικού κλάδου και του επιχειρηματικού τομέα.

Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, και ο Διοικητής της ΣΝΔ, Υποναύαρχος Ιωάννης Καλογερόπουλος ΠΝ, παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Βασιλείου Διγαλάκη και του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Στυλιανού Πετράκη ΠΝ.

Στην εκδήλωση επίσης παρευρέθησαν από πλευράς Πολυτεχνείου Κρήτης οι Μιχαήλ Λαγουδάκης, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Μιχαήλ Ζερβάκης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης και η Αναπλ. Καθ. Διονυσία Κολοκοτσά, Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εκ μέρους της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων παρευρέθησαν ο Καθ. Νικόλαος Μελανίτης, Κοσμήτορας της ΣΝΔ και ο Καθ. Γεώργιος Γαλάνης, μέλος ΔΕΠ της ΣΝΔ και συντονιστής εκ μέρους της ΣΝΔ του νέου Διιδρυματικού ΠΜΣ. Εκ μέρους του ΓΕΝ συμμετείχαν, επίσης, αρμόδιοι Διευθυντές Κλάδων και Διευθύνσεων.

Παρακολουθήστε σχετικό video.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012