Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

To Πολυτεχνείο Κρήτης στην παγκόσμια επισκόπηση ανάπτυξης και διαχείρισης υπόγειων υδάτινων πόρων

Το διεθνές κέντρο IGRAC - International Groundwater Resources Assessment Centreτης UNESCO δημοσίευσε παγκόσμια επισκόπηση σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης των υπόγειων υδάτινων πόρων, παραθέτοντας δεδομένα ανά χώρα. Με την ενεργή συμμετοχή και συνδρομή του Επιστημονικού συνεργάτη Δρ. Εμμανουήλ Βαρουχάκη και την υποστήριξη του Καθηγητή Γιώργου Καρατζά της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης προβλήθηκε το προφίλ της Ελλάδας.

Η επισκόπηση θα ανανεώνεται τακτικά, ειδικά ενόψει της παγκόσμιας ημέρας νερού για το 2022 που θα έχει θέμα τα υπόγεια ύδατα: UN-Water “Groundwater: making the invisible visible.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012