Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας Καθηγητή Αθανασίου Κυριαζή στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Υβριδική εκδήλωση με φυσική παρουσία ...

... και αμφίδρομη διαδικτυακή παρουσία.

Επίσκεψη στο SenseLAB της Σχολής ΜΗΧΟΠ

Επίσκεψη στο ΙΠΕ του ΙΤΕ

Το βίντεο της εκδήλωσης

Την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 επισκέφθηκε το Πολυτεχνείο Κρήτης ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής. Στη συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας σχετικά με την Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. Η εκδήλωση ήταν υβριδική, έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Κτηρίου Επιστημών στην Πολυτεχνειούπολη με φυσική παρουσία λίγων ατόμων, ενώ παράλληλα την παρακολούθησαν με ζωντανή σύνδεση και δυνατότητα αλληλεπίδρασης και ερωτήσεων, μέλη του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Αγρονομικού Μεσογειακού Ινστιτούτου Χανίων και του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε επίσης παρουσίαση με θέμα την Έρευνα και Καινοτομία στο Πολυτεχνείο Κρήτης από τον Καθηγητή Μιχαήλ Ζερβάκη, Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης.

Τον κ. Κυριαζή συνόδευε ο Δρ. Αντώνης Γυπάκης, Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού και Προγραμματισμού και εκπρόσωπος της ΓΓΕΚ στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης για την ΠΠ 2014-2020, καθώς επίσης η υπεύθυνη της Γραμματείας του κα. Βασιλεία Κατραβά.

Μετά την υβριδική εκδήλωση, ο κ. Γενικός και οι συνεργάτες του επισκέφθηκαν την Ερευνητική Ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης SenseLAB, όπου ξεναγήθηκε από τον Καθηγητή Παναγιώτη Παρτσινέβελο και στη συνέχεια το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας του ΙΤΕ που στεγάζεται στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπου ξεναγήθηκε από τον Καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης Νικόλαο Πασαδάκη, Διευθυντή του ΙΠΕ.

Παρακολουθείστε την Παρουσίαση του Σχεδιασμού της ΓΓΕΚ στο Πολυτεχνείο Κρήτης (08.07.2021)

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012