Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Βράβευση του Καθηγητή Κ. Ζοπουνίδη από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Η Καθηγήτρια Άννυ Τριανταφύλλου, Dean, School of Business and Economics, Deree, με τον τιμώμενο Καθηγητή-Ακαδημαϊκό Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη

Στο πλαίσιο του 11ου Εθνικού Συνεδρίου της Financial Engineering and Banking Society (FEBS), το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 21-22 Δεκεμβρίου 2021, το Deree – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος βράβευσε σε ειδική τελετή τον Καθηγητή-Ακαδημαϊκό Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη για τη συνεισφορά του στην έρευνα σε θέματα Χρηματο-Οικονομικής Μηχανικής (Financial Engineering).

Ο Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Πρόεδρος της FEBS, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και Επισκέπτης Καθηγητής του Audencia Business School της Γαλλίας έχει αναπτύξει πολύπλευρο επιστημονικό έργο στους χώρους της χρηματοοικονομικής μηχανικής, πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων, επιχειρησιακής έρευνας, χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων και τραπεζικής διοίκησης. Σύμφωνα με το Google Scholar υπάρχουν αυτή τη στιγμή 17806 αναφορές στο έργο του Καθ. Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη, ενώ ο δείκτης h-index έχει την τιμή 72.

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι ένας ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός που αποτελείται από τρεις εκπαιδευτικές μονάδες: το IB Pierce για δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το Deree για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, και το Alba Graduate Business School για μεταπτυχιακές σπουδές. Το Deree μέσω των τριών σχολών του (School of Business & Economics, School of Liberal Arts and Sciences, Frances Rich School of Fine and Performing Arts) προσφέρει 38 σύγχρονα προγράμματα bachelor, αναγνωρισμένα από τον αμερικανικό οργανισμό NECHE (New England Commission of Higher Education) και πιστοποιημένα από το OU (Open University) του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον, μέσω της μεταπτυχιακής σχολής του προσφέρονται 8 προγράμματα master στους τομείς της Ψυχολογίας, της Επικοινωνίας, της Εκπαίδευσης και της Επιστήμης Δεδομένων. Στο πλαίσιο της αποστολής του να παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προσφέρει ετησίως περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ σε υποτροφίες και προγράμματα οικονομικής υποστήριξης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012