Η ιδέα για το Πράσινο Πολυτεχνείο προέκυψε ως αναγκαιότητα στην καθημερινότητα της κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης: τόσο λόγω του οικονομικού αδιεξόδου που προκλήθηκε από την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας όσο και λόγω της συνειδηποίησης ότι όχι μόνο μπορούμε αλλά και θέλουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη για το Πολυτεχνείο Κρήτης. 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει ξεκινήσει τη δημιουργία Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης  το οποίο θα είναι "ζωντανό" και θα αλλάζει στην διάρκεια υλοποίησης του, θα έχει μετρήσιμα αποτελέσματα, θα προωθεί το Πολυτεχνείο να γίνει ένα "ανοιχτό εργαστήριο" έρευνας και τεχνολογίας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και θα συμβάλει στην υγεία και ευζωία όχι μόνο της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας στο σύνολο της.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης αναγνωρίζει ότι οι ενεργειακές πηγές δεν είναι ανεξάντλητες και για αυτό το λόγο πρέπει να χρησιμοποιούνται υπεύθυνα. Συνεπώς, η συμβολή του στην προστασία του περιβάλλοντος έχει δύο διαστάσεις, εσωτερική και εξωτερική.

Η εσωτερική διάσταση αναφέρεται τόσο στην προσπάθειά του για μείωση του κόστους λειτουργίας του με την υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης πόρων και ορθότερης διαχείρισης όσο και στην προσπάθεια αύξησης της περιβαλλοντικής αντίληψης των φοιτητών και του προσωπικού του. 

Η εξωτερική διάσταση αναφέρεται στη δέσμευσή του για συνεχή μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία του, παρακολουθώντας και μετρώντας τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις, θέτοντας στόχους βελτίωσης, εφαρμόζοντας και αξιολογώντας δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης σε τομείς όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, η διαχείριση απορριμμάτων-ανακύκλωσης, η μείωση μετακινήσεων και η προώθηση πράσινων προμηθειών.

Τελευταία Νέα

Ανοικτή Συνάντηση Γνωριμίας με την Περιβαλλοντική Ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης | 5/12/2018 | Πολυτεχνειούπολη

1ο Συνέδριο Διδακτορικών Φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Συνεισφορά του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Ειδική Έκθεση της IPCC για την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 oC

Ημερίδα για την Αφαλάτωση με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε νησιά

Συνάντηση για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών σχετικών με την διαχείριση κινδύνου από φυσικές καταστροφές

6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο CRETE 2018 | 4-7 Σεπτεμβρίου 2018 Χανιά

Βιώσιμη Κινητικότητα και Τουρισμός ως κινητήριοι μοχλοί για οικονομική ανάπτυξη-Δημόσια Ακρόαση

Διαλέξεις από τον Prof. Giuseppe Bonifazi (La Sapienza-University of Rome) | 5 & 7 Ιουνίου 2018, Πολυτεχνειούπολη

Oμιλία του Καθηγητή Ευάγγελου Γιδαράκου στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέρας Περιβάλλοντος από το Δήμο Χανίων

3ο Διεθνές Συνέδριο της HAEE: Νέες συνεργασίες στην Ενέργεια ετοιμάζουν ελληνικές επιχειρήσεις με διεθνείς ομίλους

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--