Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ'αριθμ 3144/6-4-2011 για την απασχόληση με σύμβαση ανάθεσης έργου τριών (3) επιστημόνων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ'αριθμ 3144/6-4-2011 για την απασχόληση με σύμβαση ανάθεσης έργου τριών (3) επιστημόνων

 • 1
 • Συντάχθηκε 08-04-2011 14:26 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση με σύμβαση ανάθεσης έργου τριών (3) επιστημόνων

  Θέση Νο1: Απασχόληση Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή πτυχιούχου Επιστήμης υπολογιστών με σύμβαση έργου.
  Περίοδος 5 μήνες. Συνολικό Ποσό 1.575 ευρώ
  Θέση Νο2: Απασχόληση πτυχιούχου Οικονομικής Επιστήμης με σύμβαση έργου.
  Περίοδος 5 μηνών . Συνολικό Ποσό 1.575 ευρώ
  Θέση Νο3: Απασχόληση πτυχιούχου Διοικητικής Επιστήμης με σύμβαση έργου.
  Περίοδος 5 μηνών. Συνολικό Ποσό 1.575 ευρώ

  Στα πλαίσια της πράξης 04.72.34.01.01 «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των Συστημάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012