Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Προκήρυξη και Περίληψη Προκήρυξης μιας (1) νέας θέσης μέλους ΔΕΠ στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Προκήρυξη και Περίληψη Προκήρυξης μιας (1) νέας θέσης μέλους ΔΕΠ στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 09-06-2021 13:29 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Προκήρυξη μιας (1) νέας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης με κωδικό ΑΠΕΛΛΑ:22032, ΑΔΑ: 627Ν469Β6Ν-Γ4Ο.

  Γνωστικό αντικείμενο "Ανάλυση και Μοντελοποίηση Αποφάσεων"

  ΦΕΚ δημοσίευσης προκήρυξης υπ. αριθμ. 1271/τ.Γ΄/03.06.2021

  Υποψηφιότητες υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση  https://apella.minedu.gov.gr .

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  08.08.2021

   

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012