Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τμήμα ΗΜΜΥ - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων με το ΠΔ 407/80

 • 1
 • Συντάχθηκε 29-07-2011 14:34 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης πρόκειται να προσληφθούν για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012, διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία/διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων του Τμήματος.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος (secretary@ece.tuc.gr) έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2011.

  Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012