Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 Μηχανικό, προθεσμία υποβολής αιτήσεων 03.01.2012

 • 1
 • Συντάχθηκε 15-12-2011 09:27 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση 1 Μηχανικού με σύμβαση έργου για 12 μήνες, έναντι 17.400 €, στο πλαίσιο της πράξης 04.72.34.01.01 «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ) ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους.
  Λήξη προσθεσμίας υποβολής αιτήσεων 03.01.2012, ώρα 14.00.

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012