Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 12787/2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο ατόμων κ.ε. 82083

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 12787/2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο ατόμων κ.ε. 82083

 • 1
 • Συντάχθηκε 12-07-2019 13:11 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 12787/31-05-2019 (ΑΔΑ:ΨΣΨΟ469Β6Ν-4Φ2) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την πρόσληψη δυο ατόμων ειδικότητας Πτυχιούχου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κατόχου ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη των υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης, για την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Ιδρύματος και την επίτευξη των ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του», Κ.Ε. 82083 και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον  Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων κ. Καλλίθρακα Κόντο Νικόλαο

  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%917%CE%A1469%CE%926%CE%9D-2%CE%A7%CE%A0 


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012