Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών στο Πολυτεχνείο Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

 • 1
 • Συντάχθηκε 17-09-2021 13:54 από Athenaki Dimitra Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: athenaki<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: υπάλληλος. Άλλες ιδιότητες: απόφοιτος ΜΔΕ/Διδ. ΜΠΔ, απόφοιτος προπτυχιακός ΜΠΔ

  Αγαπητοί νεοεισερχόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες,

  σας συγχαίρουμε για την επιτυχία σας και σας καλωσορίζουμε στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

  Το επόμενο βήμα -εφόσον ολοκληρώσατε την ηλεκτρονική εγγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), είναι η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Γραμματεία της Σχολής σας για τη διαδικασία της ταυτοπροσωπίας.

  Η αποστολή - υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2021 (έγγραφο σε PDF, όπως εκδίδεται από τη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας (https://eregister.it.minedu.gov.gr/app/login)

  2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή Διαβατηρίου (έγγραφο σε PDF)

  3. Φωτογραφία (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή) Η φωτογραφία θα πρέπει να τηρεί τους παρακάτω κανόνες: Οι διαστάσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 x 240 px. Ο τύπος της φωτογραφίας πρέπει να είναι jpg. Το μέγεθος της φωτογραφίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2MB.

  4. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου (έγγραφο σε PDF)

  5. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) [απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://www.amka.gr ] (έγγραφο σε PDF)

  6. Βεβαίωση διαγραφής από το προηγούμενο τμήμα/σχολή μόνο σε περίπτωση που διαθέτετε ήδη τη βεβαίωση διαγραφής (έγγραφο σε PDF).

  Τα δικαιολογητικά για ηλεκτρονική υποβολή πρέπει να είναι πλήρη και ευανάγνωστα σε μορφή pdf (φωτογραφίες εγγράφων μέσω κινητού δεν γίνεται δεκτές). Μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε μία από τις πολλές δωρεάν εφαρμογές τύπου camscanner για φορητές συσκευές, οι οποίες παρέχουν ευθυγράμμιση των εικόνων, κόψιμο των περιθωρίων, καθάρισμα των εικόνων και συρραφή πολλών εικόνων σε ένα αρχείο pdf).

  Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 20/09/2021 μέχρι 30/09/2021 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από το προσωπικό email που δηλώσατε στα στοιχεία επικοινωνίας στην αίτηση της ηλεκτρονικής εγγραφή σας, προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας της Σχολής σας με θέμα: ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΗ ΦΟΙΤΗΤΗ-ΑΜΚΑ (τον δικό σας ΑΜΚΑ) - ΕΠΙΘΕΤΟ (το επίθετό σας). Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας της Σχολής σας βρίσκεται στον Πίνακα που ακολουθεί ή στη λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας Σχολών του ΥΠΑΙΘ

  (https://eregister.it.minedu.gov.gr/Home/DepartmentContactList)

   

  Γραμματεία Σχολής Πολυτεχνείου Κρήτης

  Email

  Γραμματεία Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ)

  info@dpem.tuc.gr

  Γραμματεία Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ)

  grammateia@mred.tuc.gr

   

  Γραμματεία Σχολής Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

  secretary@ece.tuc.gr

  Γραμματεία Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ)

  secretariat@enveng.tuc.gr

   

  Γραμματεία Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΜΗΧ)

  secretary_arch@lists.tuc.gr

   

  Με την αποστολή των δικαιολογητικών δεν δημιουργείται αυτόματα ο προσωπικός σας ιδρυματικός λογαριασμός (username και password)! Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοπροσωπίας η οποία προϋποθέτει την αποστολή από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Πολυτεχνείο, των καταλόγων εγγραφέντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου.

  Μην αμελείτε να συμβουλεύεστε συχνά τις ακαδημαϊκές ανακοινώσεις και τις ανακοινώσεις των Γραμματειών των Σχολών σας, για συχνή ενημέρωση σχετικά με τις Εγγραφές, τις Δηλώσεις Μαθημάτων, το Πρόγραμμα Σπουδών, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, τις Υποτροφίες κ.ο.κ.

  Με τη δημιουργία προσωπικού ιδρυματικού λογαριασμού, μπορείτε να

  -αποστείλετε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (kef@isc.tuc.gr) αίτημα για να λάβετε άμεσα και σε ηλεκτρονική μορφή πιστοποιητικά σπουδών για κάθε νόμιμη χρήση ή για στρατολογική χρήση.

  -να υποβάλετε αίτηση για δωρεάν σίτιση και στέγαση Πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα των αιτήσεων σίτισης-στέγασης και στις ακαδημαϊκές ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Ιδρύματος.

  Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και τη συνεργασία σας και σας ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία στις σπουδές σας στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

  Από την Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων

  Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής εγγραφής, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, ΕΕ L 119 της 4-5-2016)


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012