Προωθητικά Videos

1. Σπουδές & Έρευνα στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Σπουδές & Έρευνα στο Πολυτεχνείο Κρήτης, TUofCrete
Σπουδές & Έρευνα στο Πολυτεχνείο Κρήτης

2. Technical University of Crete - Innovation in Engineering and Technology

Technical University of Crete - Innovation in Engineering and Technology, TUofCrete
Technical University of Crete - Innovation in Engineering and Technology

3. Technical University of Crete - International Version

Technical University of Crete - International Version, TUofCrete
Technical University of Crete - International Version

4. Technical University of Crete - Trailer

Technical University of Crete - Trailer, TUofCrete
Technical University of Crete - Trailer

5. Erasmus+ International Credit Mobility at TUC

Erasmus+ International Credit Mobility at TUC, TUofCrete
Erasmus+ International Credit Mobility at TUC

6. Erasmus+ Mobility at TUC

Erasmus+ Mobility at TUC, TUofCrete
Erasmus+ Mobility at TUC
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012