Προωθητικά Videos

1. Σπουδές & Έρευνα στο Πολυτεχνείο Κρήτης
2. Technical University of Crete - Innovation in Engineering and Technology3. Technical University of Crete - International Version4. Technical University of Crete - Trailer
5. Erasmus+ International Credit Mobility at TUC6. Erasmus+ Mobility at TUC© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--