Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Απονομή Διδακτορικών Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η Tελετή Aπονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔ και ΔΜΣ) αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική στιγμή ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος για την Πολυτεχνική Κοινότητα, καθώς ολοκληρώνεται η ακαδημαϊκή πορεία των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Ιδρύματος, αλλά παράλληλα απονέμενται και τα βραβεία που έχει θεσπίσει το Ίδρυμα για την επιβράβευση του ακαδημαϊκού προσωπικού του.

Πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο, περίπου τον Δεκέμβριο, και περιλαμβάνει όλους τους αποφοίτους που ανακηρύχθηκαν στο έτος που μεσολάβησε από την προηγούμενη απονομή ΔΔ και ΔΜΣ.

Από το μενού στα αριστερά μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την εκάστοτε επικείμενη τελετή απονομής ΔΔ και ΔΜΣ, καθώς και πλούσιο αρχειακό υλικό από προηγούμενες τελετές απονομής ΔΔ και ΔΜΣ.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012