Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Απονομή Υποτροφιών

Στο πλαίσιο των Τελετών Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού και Απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, απονέμονται τα παρακάτω βραβεία, έπαινοι και υποτροφίες.

Υποτροφίες Αριστείας Παγκρητίου Κληροδοτήματος


Tο Παγκρήτιο Κληροδότημα προκηρύσσει (από το έτος 2016) πέντε (5) υποτροφίες αριστείας για μεταπτυχιακούς φοιτητές για την εκπόνηση έρευνας στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Το χρηματικό ποσό για κάθε υποτροφία είναι 4000 δολάρια ΗΠΑ. Οι υποτροφίες απονέμονται σε τρείς φοιτητές που βρίσκονται στην αρχή του πρώτου έτους και σε δύο φοιτητές που βρίσκονται στην αρχή του δεύτερου έτους προγραμμάτων σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από τους Καθηγητές του Ιδρύματος που έχουν τιμηθεί με το Βραβείο Αριστείας την τελευταία τριετία. Οι υποτροφίες  χορηγούνται στους φοιτητές που επιτυγχάνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία, ανεξαρτήτως Σχολής. Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν την επιστημονική πρωτοτυπία του έργου, την μεθοδολογία υλοποίησης, καθώς και την επιστημονική επάρκεια του υποψήφιου φοιτητή. 

Οι υποτροφίες απονέμονται από εκπροσώπους του Παγκρητίου Κληροδοτήματος κατά την Τελετή Απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

Βραβεία & Έπαινοι Αριστείας από το Πολυτεχνείο Κρήτης


Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο πλαίσιο της πάγιας τακτικής του για συνεχή αναβάθμιση του επίπεδου των παρεχομένων σπουδών και να προσφέρας  κινήτρων και επιβράβευσης για καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, χορηγεί σε φοιτητές και αποφοίτους του Ιδρύματος τα παρακάτω βραβεία/επαίνους Αριστείας και Επίδοσης:

 • Βραβεία Αριστείας. Απονέμονται στους αριστεύσαντες φοιτητές των Σχολών του Ιδρύματος σε κάθε έτος φοίτησης.
   
 • Έπαινοι Αριστούχων Αποφοίτων [Εύφημος μνεία]. Απονέμονται σε απόφοιτους που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους σε πέντε ακαδημαϊκά έτη με βαθμό διπλώματος Άριστα (8,5 και άνω).
   
 • Έπαινοι Πρώτων Εισαχθέντων. Απονέμονται στους πρώτους εισαχθέντες ενεργούς φοιτητές σε κάθε Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Η απονομή των παραπάνω βραβείων/επαίνων σε φοιτητές πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής διπλωμάτων Μηχανικού.

Υποτροφίες και Βραβεία Οργανισμών/Εταιρειών 

 

Επίσης, στο πλαίσιο της Τελετής Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού απονέμονται: 

 • Υποτροφίες «Θοδωρής Λοβέρδος». Απονέμονται από την Πρωτοβουλία Επαγγελματικής Αλληλεγγύης Νέων, εις μνήμην «Θοδωρή Λοβέρδου» σε τέσσερις απόφοιτους της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, των οποίων οι διπλωματικές εργασίες, έπειτα από αξιολόγηση, πρώτευσαν στο αντικείμενο «Μάρκετινγκ και Διοίκηση Ενέργειας».
   
 • Βραβείο ΜΟΒΙΑΚ. Απονέμεται από την εταιρεία ΜΟΒΙΑΚ [ετησίως από το 2019] σε διπλωματούχο του τελευταίου ακαδημαϊκού έτους της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με καταγωγή από τα Χανιά και με τον υψηλότερο βαθμό διπλώματος.
   
 • Βραβεία ΑΝΕΚ Lines. Απονέμονται από την ANEK [από το 2019], σε κάθε έναν απόφοιτο με τον υψηλότερο βαθμό Διπλώματος στην αντίστοιχη Σχολή του Ιδρύματος.
   
 • Υποτροφία Παγκρητίου Καλλιτεχνικού Σωματείου «Κρητική Μούσα». Απονέμενται από το Παγκρήτιο Καλλιτεχνικό Σωματείο «Κρητική Μούσα» ετησσίως σε φοιτητή του Ιδρύματος με εξαιρετική πρόοδο και επίδοση, λαμβάνοντας υπόψη τόσο ακαδημαϊκά όσο και εισοδηματικά κριτήρια.
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012