Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Βραβείο Αριστείας

Βραβείο Αριστείας 2020

Το Βραβείο Αριστείας Μέλους ΔΕΠ 2020 απονεμήθηκε στον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Νικόλαο Νικολαΐδη σε αναγνώριση του ερευνητικού του έργου και των επιτευγμάτων του στον τομέα της Υδρογεωχημικής Μηχανικής, καθώς «… έχει αναπτύξει μία μακρά και άκρως επιτυχημένη και διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα στη μελέτη περιβαλλοντικών ζητημάτων με έμφαση σε υδρολογικές και γεωχημικές διεργασίες και στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής …», αλλά και για «... την πολυετή και πολύπλευρη, ερευνητική, διδακτική και διοικητική προσφορά του, η οποία κρίνεται ως εξαιρετική, αλλά και σημαντική στη διατήρηση της δυναμικής του Ελληνικού ακαδημαϊκού/ερευνητικού οικοσυστήματος, ιδιαίτερα κατά τη δύσκολη τελευταία δεκαετία». Η απονομή του Βραβείου Αριστείας 2020 πραγματοποιήθηκε κατά την Ψηφιακή Τελετή Απονομής ΔΔ και ΔΜΣ στις 11 Δεκεμβρίου 2020. Ο τιμώμενος εκφώνησε την κεντρική ομιλία κατά την Τελετή Απονομής με τίτλο «Εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία στη βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων και αγροτική ανάπτυξη». 

Βραβείο Αριστείας 2019

Το Βραβείο Αριστείας 2019 απονεμήθηκε στον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων κ. Στυλιανό Μερτίκα σε αναγνώριση του ερευνητικού του έργου στον τομέα της Γεωδαισίας, της Τηλεπισκόπησης, των Παγκόσμιων Δορυφορικών Συστημάτων Πλοήγησης και της Δορυφορικής Υψομετρίας (αλτιμετρίας), καθώς και για το γεγονός ότι «... τοποθέτησε το Πολυτεχνείο Κρήτης στον διεθνή χάρτη της διαστημικής επιστήμης». Η απονομή του Βραβείου Αριστείας 2019 πραγματοποιήθηκε κατά την Τελετή Απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στις 6 Δεκεμβρίου 2019, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Ο τιμώμενος εκφώνησε την κεντρική ομιλία και παρουσίασε σχετικό βίντεο κατά την Τελετή Απονομής. Το Βραβείο Αριστείας απονεμήθηκε, για έβδομη συνεχή χρονιά, σε Καθηγητή του Ιδρύματος για τα ερευνητικά επιτεύγματά του.

Βραβείο Αριστείας 2018

Το Βραβείο Αριστείας 2018 απονεμήθηκε στον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Ευάγγελο Γιδαράκο σε αναγνώριση του ερευνητικού του έργου στον τομέα της Επεξεργασίας και Διάθεσης Τοξικών και Επικινδύνων Αποβλήτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Ο τιμώμενος με το Βραβείο Αριστείας 2018, εκφώνησε την κεντρική ομιλία κατά την Τελετή Απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το Βραβείο Αριστείας απονεμήθηκε για έκτη συνεχή χρονιά σε Καθηγητή του Ιδρύματος για τα ερευνητικά επιτεύγματά του.

 

Βραβείο Αριστείας 2017

Το Βραβείο Αριστείας 2017 απονεμήθηκε στον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Νικόλαο Καλογεράκη σε αναγνώριση του ερευνητικού του έργου στον τομέα της Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Ο τιμώμενος με το Βραβείο Αριστείας 2017, εκφώνησε την κεντρική ομιλία κατά την Τελετή Απονομής. Το Βραβείο Αριστείας απονεμήθηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά, σε Καθηγητή του Ιδρύματος για τα ερευνητικά επιτεύγματά του. Ο κ. Νικόλαος Καλογεράκης είναι Καθηγητής Βιοχημικής Μηχανικής στην Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και Διευθυντής του Eργαστηρίου Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας. Είναι ένας εκ των δύο πρώτων καθηγητών που ξεκίνησαν το Τμήμα ΜΗΠΕΡ. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του ΜΗΠΕΡ για δύο θητείες και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Βραβείο Αριστείας 2016

Το Βραβείο Αριστείας 2016 απονεμήθηκε στον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης κ. Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη σε αναγνώριση του ερευνητικού του έργου στον τομέα της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Το Βραβείο Αριστείας απονεμήθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά σε Καθηγητή του Ιδρύματος για τα ερευνητικά επιτεύγματα του. Ο τιμώμενος με το Βραβείο Αριστείας 2016, Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, εκφώνησε την κεντρική ομιλία κατά την Τελετή Απονομής. Ο Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης είναι Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης της Σχολής  Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.  Είναι Μέλος δύο Ακαδημιών της Ισπανίας και Διακεκριμένος Καθηγητής ΄Έρευνας της Audencia Business School. Στα πλαίσια της ερευνητικής του δραστηριότητας,  του έχουν απονεμηθεί πολλές τιμητικές διακρίσεις. 

Βραβείο Αριστείας 2015

Το Βραβείο Αριστείας 2015 απονεμήθηκε στον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Μίνω Γαροφαλάκη σε αναγνώριση του ερευνητικού του έργου στον τομέα διαχείρισης μεγάλων δεδομένων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Το Βραβείο Αριστείας απονεμήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά στα πλαίσια της τελετής απονομής των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διπλωμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης σε Καθηγητή του Ιδρύματος για τα ερευνητικά επιτεύγματα του.Ο τιμώμενος με το Βραβείο Αριστείας 2015, Καθηγητής κ. Μίνως Γαροφαλάκης, εκφώνησε την κεντρική ομιλία κατά την Τελετή Απονομής των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διπλωμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Από το 2008 είναι Καθηγητής στη Σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Λογισμικού και Δικτυακών Εφαρμογών (SoftNet). Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος ΗΜΜΥ για τη διετία 9/2011-9/2013. 

Βραβείο Αριστείας 2014

To Βραβείο Αριστείας 2014 απονεμήθηκε στον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κ. Μάρκο Παπαγεωργίου σε αναγνώριση του ερευνητικού του έργου στον τομέα Αυτόματου Ελέγχου, Βελτιστοποίησης και Εφαρμογών  κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Η απονομή του Βραβείου έγινε από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Διονύσιο Τσιχριτζή την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, στο πλαίσιο της Τελετής Απονομής Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διπλωμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο κ. Μάρκος Παπαγεωργίου, ήταν ο κεντρικός ομιλητής της τελετής απονομής. Ο Μάρκος Παπαγεωργίου από το 1994, είναι καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και Διευθυντής του Εργαστηρίου Δυναμικών Συστημάτων και Προσομοίωσης (το οποίο διευθύνει από το 1994). Του έχει απονεμηθεί ένα ERC Advanced Investigator Grant για το έργο TRAMAN21 (Traffic Management for the 21st Century) (2013-2017) από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC). Η ομιλία του κ. Μ. Παπαγεωργίου. 

Βραβείο Αριστείας 2013

Το Βραβείο Αριστείας 2013 απονεμήθηκε στον (τότε) Επίκουρο Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Άγγελο Μπλέτσα σε αναγνώριση του ερευνητικού του έργου στον τομέα των ασύρματων δικτύων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Η απονομή του Βραβείου έγινε από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Διονύσιο Τσιχριτζή στις 18 Δεκεμβρίου 2013 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, στο πλαίσιο της τελετής απονομής μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο οποίος αναφέρθηκε στην αξία του ερευνητικού έργου του κ. Μπλέτσα. Τον κ. Μπλέτσα προλόγισε ο Πρύτανης του Ιδρύματος, Βασίλειος Διγαλάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο νέο θεσμό του Βραβείου Αριστείας, στη διαδικασία επιλογής, καθώς και στην τελική επιλογή του κ. Μπλέτσα. Ο κ. Μπλέτσας ήταν ο κεντρικός ομιλητής της τελετής απονομής. Η ομιλία του κ. Μπλέτσα με τίτλο "Πολιτειακό κεφάλαιο και η σημασία του στην έρευνα".

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012