Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας

Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας Μέλους ΔΕΠ 2020

Το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας Μέλους ΔΕΠ 2020απονεμήθηκε στον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Απόστολο Δόλλα σε αναγνώριση του διδακτικού του έργου σε προπτυχιακό επίπεδο με εξαιρετική ικανότητα και αφοσίωση. Η απονομή του βραβείου πραγματοποιήθηκε για έβδομη συνεχή χρονιά στο πλαίσιο της Ψηφιακής Τελετής Απονομής Διδακοτρικών Διπλωμάτων και Διπλωμάτων  Μεταπτυχιακών Σπουδών που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2020.

Σύντομο βιογραφικό του Καθηγητή Απόστολου Δόλλα.

Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας Μέλους ΔΕΠ 2019

Το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας Μέλους ΔΕΠ 2019 απονεμήθηκε στον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κ. Ευάγγελο Γρηγορούδη σε αναγνώριση του διδακτικού του έργου σε προπτυχιακό επίπεδο με εξαιρετική ικανότητα και αφοσίωση. Η απονομή του βραβείου πραγματοποιήθηκε για έκτη συνεχή χρονιά, στις 6 Δεκεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων και στο πλαίσιο της Τελετής Απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Σύντομο βιογραφικό του Καθηγητή Ευάγγελου Γρηγορούδη.

Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας 2018

Το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας 2018 απονεμήθηκε στον στον Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών κ. Νικόλαο Σκουτέλη σε αναγνώριση του διδακτικού του έργου σε προπτυχιακό επίπεδο. Η απονομή του βραβείου πραγματοποιήθηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά, στο πλαίσιο της Tελετής Aπονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων & Mεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης Πολυτεχνείου Κρήτης την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Σύντομο βιογραφικό του Αναπλ. Καθηγητή Νικόλαου Σκουτέλη.

Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας 2017

Το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας 2017 απονεμήθηκε στον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κ. Βασίλειο Κουϊκόγλου σε αναγνώριση του διδακτικού του έργου σε προπτυχιακό επίπεδο. Η απονομή του βραβείου πραγματοποιήθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά, στο πλαίσιο της Tελετής Aπονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων & Mεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης Πολυτεχνείου Κρήτης την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Σύντομο βιογραφικό του Καθηγητή Βασίλειου Κουϊκόγλου.
 

Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας 2016

Το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας 2016 απονεμήθηκε στον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων κ. Μιχαήλ Γαλετάκη  σε αναγνώριση του διδακτικού του έργου σε προπτυχιακό επίπεδο. Η απονομή του βραβείου πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά στο πλαίσιο της Τελετής Διδακτορικών Διπλωμάτων & Mεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης, την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου.

Σύντομο βιογραφικό του Αναπληρωτή Καθηγητή Μιχαήλ Γαλετάκη.
 

Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας 2015


Το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας 2015 απονεμήθηκε στον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Κωνσταντίνο Καλαϊτζάκη σε αναγνώριση του διδακτικού του έργου σε προπτυχιακό επίπεδο. Η απονομή του βραβείου πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά κατά την τελετή απονομής των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διπλωμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης (4 Δεκεμβρίου 2015 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων).

Σύντομο βιογραφικό του Καθηγητή Κωνσταντίνου Καλαϊτζάκη. 

 

Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας 2014


To Βραβείο  Εξαίρετης Διδασκαλίας 2014 απονεμήθηκε στον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Γεώργιο Καρατζά σε αναγνώριση του διδακτικού του έργου σε προπτυχιακό επίπεδο. Η απονομή του βραβείου πραγματοποιήθηκε κατά την τελετή απονομής των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διπλωμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. 

Σύντομο Βιογραφικό του Καθηγητή Γεωργίου Καρατζά

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012