Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 26018/28-11-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 81580. 20-01-2023 13:39 20-01-2023 13:39
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με διπλωματούχο Μηχανικό Περιβάλλοντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82617. 18-01-2023 12:14 18-01-2023 12:14
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με διπλωματούχο Μηχανικό Περιβάλλοντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82617. 18-01-2023 12:11 18-01-2023 12:11
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με πτυχιούχο/διπλωματούχο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΚΕ ΕΛΚΕ 82640. 18-01-2023 08:50 18-01-2023 08:50
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82420. 16-01-2023 14:30 16-01-2023 14:30
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 25778/2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82398. 02-01-2023 13:25 02-01-2023 13:25
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22578/13-10-2022 Πρόσκλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82601. 29-12-2022 14:28 29-12-2022 14:28
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21929/2022 Πρόσκλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82659. 29-12-2022 10:14 29-12-2022 10:14
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με διπλωματούχο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82356. 21-12-2022 10:29 21-12-2022 10:29
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20542/27-09-2022 Πρόσκλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82601. 20-12-2022 14:29 20-12-2022 14:29
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 25614/23-11-2022 Πρόσκλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82126. 20-12-2022 12:10 20-12-2022 12:10
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 24057/2022 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82502 14-12-2022 11:35 14-12-2022 11:35
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21342/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΚΕ ΕΛΚΕ 82324. 14-12-2022 08:15 14-12-2022 08:15
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 24248/02-11-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΚΕ ΕΛΚΕ 82491. 13-12-2022 11:25 13-12-2022 11:25
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 26863/02-12-2022 για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82270. 12-12-2022 12:28 12-12-2022 12:28
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 23811/2022 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82577 06-12-2022 12:20 06-12-2022 12:20
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23229/24-10-2022 Πρόσκλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 81580. 05-12-2022 14:27 05-12-2022 14:27
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο/Ηλεκτρονικό Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών ή πτυχιούχο Πληροφορικής Κ.Ε ΕΛΚΕ 82270. 02-12-2022 10:50 02-12-2022 10:50
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 24359/2022 Πρόσκλησης για τις θέσεις 1,2 και 4 ΚΕ ΕΛΚΕ 82485. 01-12-2022 12:25 01-12-2022 12:25
Προκήρυξη δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης 29-11-2022 13:51 29-11-2022 13:51
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με διπλωματούχο/πτυχιούχο ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού/Οικονομικού ΚΕ ΕΛΚΕ 81580. 28-11-2022 10:46 28-11-2022 10:46
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82398. 24-11-2022 12:55 24-11-2022 12:55
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών ή διπλωματούχο Μηχανικό Υπολογιστών ή πτυχιούχο Πληροφορικής ή πτυχιούχο Επιστήμης Υπολογιστών ΚΕ 82126. 23-11-2022 12:41 23-11-2022 12:41
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22619/2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82095. 11-11-2022 14:02 11-11-2022 14:02
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18475/01-09-2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82263. 11-11-2022 11:32 11-11-2022 11:32
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20297/2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου Κ.Ε ΕΛΚΕ 81580. 08-11-2022 12:43 08-11-2022 12:43
Δημοσίευση δύο (2) κενών οργανικών θέσεων μελών Ε.Δ.Ι.Π. στο Πολυτεχνείο Κρήτης (ΜΗΧΟΠ και ΧΗΜΗΠΕΡ) 07-11-2022 11:07 07-11-2022 11:07
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τεσσάρων συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82485. 03-11-2022 12:26 03-11-2022 12:26
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για έντεκα (11) μήνες με διπλωματούχο Μηχανικό Πληροφορικής ή Μηχανικό Παραγωγής και Δίοικησης ή πτυχιούχο Πληροφορικής ΠΕ Κ.Ε ΕΛΚΕ 82491. 02-11-2022 10:41 02-11-2022 10:41
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση εργασίας ιδ. δικαίου Ο.Χ. Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού Κ.Ε. 82502 01-11-2022 14:46 01-11-2022 14:46
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012