Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ ΕΛΚΕ 3430/03-02-2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για (1) θέση Χημικού Μηχανικού Υπ. Διδάκτορα ΚΕ ΕΛΚΕ 82549.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ ΕΛΚΕ 3430/03-02-2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για (1) θέση Χημικού Μηχανικού Υπ. Διδάκτορα ΚΕ ΕΛΚΕ 82549.

 • Συντάχθηκε 28-02-2023 09:47 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 5033/21-02-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3430/03-02-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Propylene (C3H6) production via oxidative dehydrogenation of propane (C3H8) with carbon dioxide (CO2)- ODP-CO2» στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», με επιστημονικά υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια κα Παρασκευή Παναγιωτοπούλου και κωδικό έργου 82549.


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012