Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη μιας (1) κενής οργανικής θέσης ΕΔΙΠ της Σχολής ΜΗΧΟΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 20-07-2023 12:25 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Περίληψη προκήρυξης
  Μίας κενής οργανικής θέσης μέλους ΕΔΙΠ 

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 1741 Γ΄/07.07.2023 έχει δημοσιευτεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3954/25.05.2023 προκήρυξη μιας (1) κενής οργανικής θέσης μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ως εξής :

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
  τηλέφωνο Γραμματείας: 2821037657, email Γραμματείας : grammateia-mred@tuc.gr
  Μία κενή οργανική (1) θέση (ΑΔΑ : ΨΥΘ7469Β6Ν-OIP) κατηγορίας ΠΕ, με Δ΄ εισαγωγική βαθμίδα και στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική και Μεταφορά Θερμότητας»
  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 21.08.2023.
  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ 1741 Γ΄/07.07.2023.
   


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012