Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη τριών (3) θέσων μελών ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολές ΜΗΧΟΠ, ΜΠΔ, και ΑΡMHX)

 • Συντάχθηκε 25-07-2023 12:07 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 25-07-2023 12:10

  Π[ΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ  υπ’ αριθμ. 1722 Γ΄/06.07.2023 έχουν  δημοσιευτεί οι υπ’ αριθμ. πρωτ.3853/18.05.2023, 3836/18.05.2023 και 3150/31.03.2023 προκηρύξεις,  ως εξής : 

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

  τηλέφωνο Γραμματείας: 2821037657, email Γραμματείας : grammateia-mred@tuc.gr

  Μία (1) νέα θέση, ΑΔΑ : 679Κ469Β6Ν-1ΤΣ, στη βαθμίδα του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία  (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 35336) στον Τομέα Μεταλλευτική Τεχνολογία και με γνωστικό αντικείμενο  « Οπλισμένο Σκυρόδεμα »,

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  τηλέφωνο Γραμματείας: 2821037255, email Γραμματείας: info@dpem.tuc.gr

  Μία (1) νέα  θέση, ΑΔΑ : Ψ7ΧΛ469Β6Ν-ΚΦΞ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία  (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 35337) στο Τομέα Οργάνωσης και Διοίκησης και με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρησιακών Διεργασιών» και

  ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  τηλέφωνο Γραμματείας: 2821037102, email Γραμματείας : secretary_arch@lists.tuc.gr

  Μία (1) νέα θέση, (ΑΔΑ : ΨΛΑΗ469Β6Ν-4ΦΣ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία  (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 35338)

  με γνωστικό αντικείμενο  « Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός »

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει  στις  23.09.2023

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης των προκηρύξεων.


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012