Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολές ΗΜΜΥ και ΑΡΧΜΗΧ)

 • Συντάχθηκε 12-09-2023 12:43 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 12-09-2023 12:46

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ  υπ’ αριθμ. 2140 Γ΄/25.08.2023 έχουν δημοσιευτεί οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 4398/27.06.2023 και 4519/05.07.2023 προκηρύξεις δύο (2) θέσεων μελών Δ.Ε.Π., ως εξής : 

   

  Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

   

  τηλέφωνο Γραμματείας: 2821037102, email Γραμματείας : secretary_arch@lists.tuc.gr

  Μία (1) θέση, (ΑΔΑ : 6106469Β6Ν-Α0Σ), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 35860)  και στο γνωστικό αντικείμενο : « Αρχιτεκτονική Τεχνολογία και Βιοκλιματικός Σχεδιασμός » και

  Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

  τηλέφωνο Γραμματείας: 2821037218, email Γραμματείας:  secretary@ece.tuc.gr

  Μία (1) θέση, (ΑΔΑ : 6ΛΠ2469Β6Ν-ΔΑ8 στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 35861) και στο γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδίαση Υλικού Ψηφιακών Ενσωματωμένων, Παράλληλων ή Ασφαλών Συστημάτων Υπερυψηλής Ταχύτητας»

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 11.11.2023

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης των προκηρύξεων.


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012