Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων - Σχολή ΗΜΜΥ

 • Συντάχθηκε 13-09-2023 13:53 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 13-09-2023 13:53

  Η Κοσμητεία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, στη 1η/11-09-2023 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη δύο (2) Εντεταλμένων Διδασκόντων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου της Σχολής, ως ακολούθως:

  Α) Μία (1) θέση εντεταλμένου διδάσκοντα στο γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά» για διδακτικό έργο που αφορά στη διδασκαλία του μαθήματος «Λογισμός Μίας Μεταβλητής».

  Β) Μία (1) θέση εντεταλμένου διδάσκοντα στο γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική» για διδακτικό έργο που αφορά στη διεξαγωγή εργαστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος «Ηλεκτρονική ΙΙ».

  Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 25/09/2023.

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012