Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολή ΑΡΧΜΗΧ και ΗΜΜΥ)

 • Συντάχθηκε 06-10-2023 12:15 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

   

  Προκήρυξη δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 2545 Γ΄/02.10.2023 έχουν δημοσιευτεί οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 388/27.09.2023 και 5060/30.08.2023 προκηρύξεις δύο (2) θέσεων μελών Δ.Ε.Π., ως εξής : 

  ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  τηλέφωνο Γραμματείας: 2821037102, email Γραμματείας : secretary_arch@lists.tuc.gr

  Μία (1) θέση, (ΑΔΑ : 6ΥΤΠ469Β6Ν-Ι3Δ), στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας,

   (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 36305)  και  στο γνωστικό αντικείμενο : « Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός »

  και

  ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  τηλέφωνο Γραμματείας: 2821037218, email Γραμματείας:  secretary@ece.tuc.gr

  Μία (1) νέα θέση, (ΑΔΑ : 6ΞΝΛ469Β6Ν-ΞΡΤ) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία,  (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 36306) και στο γνωστικό αντικείμενο :«Μηχανική ή Στατιστική Μάθηση, Αναγνώριση Προτύπων »

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει  στις  05.12.2023

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης των προκηρύξεων.

   


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012