Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Προκήρυξη μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, (ύστερα από αίτημα για εξέλιξη), στην Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

Προκήρυξη μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, (ύστερα από αίτημα για εξέλιξη), στην Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 20-10-2023 13:44 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 2670 Γ΄/12.10.2023 έχει δημοσιευτεί η υπ’ αριθμ.πρωτ.253/19.09.2023 προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους  Δ.Ε.Π., ως εξής : 

   

  ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  τηλέφωνο Γραμματείας: 2821037781, email Γραμματείας: secretariat@enveng.tuc.gr

  Μία (1) θέση (ΑΔΑ : 9ΩΙ0469Β6Ν-ΞΞ1) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 36645) στο γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική διεργασιών της επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων», του Τομέα Ανάπτυξης, Ανάλυσης και Σχεδιασμού Διεργασιών (ΙΙ)

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει  στις  19.12.2023

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης των προκηρύξεων.


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012