Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γώσσας στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γώσσας στο Πολυτεχνείο Κρήτης

 • Συντάχθηκε 06-11-2023 12:53 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Προκήρυξη μιας θέσης Ε.Ε.Π. για τη διδασκλία της Αγγλικής Γλώσσας στο Πολυτεχνείοο Κρήτης 

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ  υπ’ αριθμ. 2829 Γ΄/25.10.2023 έχει δημοσιευτεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4142/11.07.2023 προκήρυξη μιας (1) θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), ως εξής  

  Μία  (1) θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) (ΑΔΑ : 6Ρ87469Β6Ν-ΖΥΒ) κατηγορίας ΠΕ, Εισαγωγικής Βαθμίδα Δ΄ στο Πολυτεχνείο Κρήτης για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας.

       Τηλέφωνο: επικοιν. 2821037761, email Γραμματείας Συγκλήτου: dchavre@tuc.gr

   H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει  στις  07.12.2023.

                  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 2829 Γ΄/25.10.2023.


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012