Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 38368/19-12-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82890.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 38368/19-12-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82890.

 • Συντάχθηκε 02-02-2024 17:53 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1941/26-01-2024 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 38368/19-12-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Επαναδιαμορφώσιμη Ετερογενής Πλατφόρμα Υψηλής Παράλληλης Επεξεργασίας για ασφαλή τεχνητή νοημοσύνη / REBECCA - No 101097224» στο πλαίσιο της ένταξης του έργου «Συμμετοχή στις Κοινές Επιχειρήσεις (ΚΕ) των ευρωπαϊκών συμπράξεων (εταιρικές σχέσεις) για α) την Ευρωπαϊκή Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων (ΚΕ ΕΥΥΕ/EHPC JU) και β) τις Βασικές Ψηφιακές Τεχνολογίες (ΚΕ ΒΨΤ/KDT JU)» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161691) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU και αφορά τη συγχρηματοδότηση έργων Έρευνας και Ανάπτυξης που θα επιλεγούν από τις Ευρωπαϊκές διακρατικές προκηρύξεις στο πλαίσιο των ετήσιων (2021-2022) προγραμμάτων εργασιών των Κοινών Επιχειρήσεων για: α) τις Βασικές Ψηφιακές Τεχνολογίες (ΚΕΒΨΤ/KDT JU) και β) την Ευρωπαϊκή Υπολογιστική υψηλών Επιδόσεων (ΚΕ ΕΥΥΕ/EHPC JU), με επιστημονικά υπεύθυνο τον Διδάκτορα Ιάκωβο Μαυροειδή και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82890.


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012