Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη πρόσληψης Εντεταλμένων Διδασκόντων για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024 - Σχολή ΗΜΜΥ

 • Συντάχθηκε 05-02-2024 21:29 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Κοσμητεία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην 4η/05-02-2024 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη δύο (2) Εντεταλμένων Διδασκόντων στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσική» για διδακτικό έργο που αφορά στη διεξαγωγή εργαστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος «Φυσική (Ηλεκτρομαγνητισμός)» το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, κατόπιν της υπ’ αριθ. Φ11/94791/Ζ2/30-08-2023 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.4957/2022.

  Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 15/02/2024.

  Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012