Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

ΕκδόσειςΟδηγός για Πρωτοετείς 2020 - 2021


O Οδηγός για πρωτοετείς φοιτητές 2020 - 2021, αποτελεί ένα εργαλείο καθοδήγησης και "γνωριμίας" με το Πολυτεχνείο Κρήτης. Απευθύνεται στους/στις πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες του Ιδρύματος. Περιλαμβάνει απαραίτητες πληροφορίες για τις πρώτες ημέρες στο Πολυτεχνείο Κρήτης, σύντομη πληροφόρηση για τις Σχολές και τις υπηρεσίες του Ιδρύματος, κατευθύνσεις σχετικά με την εγκατάσταση, διαμονή και διαβίωση των πρωτοετών, για τις φοιτητικές δραστηριότητες και ομάδες, και τέλος πληροφορίες για την πόλη των Χανίων.

Έκδοση 2019 - 2020

Έκδοση 2018 - 2019

Έκδοση 2017 - 2018

Έκδοση 2016 - 2017

Έκδοση 2015 - 2016

Έκδοση 2014 - 2015

 


Research & Technology Innovation at TUC

 

Έκδοση 2018

Διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων.


Πολυτεχνείο Κρήτης | Μεταπτυχιακές Σπουδές

Έκδοση 2017

Διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων.

 


Getting Acquainted

Έκδοση 2016

Διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων.


Γνωριμία με τις Σχολές

Έκδοση 2016

Διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων.


At a Glance-A short portrait of TUC

Γνωρίστε το Πολυτεχνείο Κρήτης...με μία ματιά!
Έκδοση 2016

Διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων.

 


MTIM program

 

The new Master of Technology & Innovation Management Program - Σύντομη Περιγραφή

Έκδοση 2017

 


Folder

Διαφημιστικός φάκελος (folder) Πολυτεχνείου Κρήτης.

Έκδοση 2016

Διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων.

 

 


Διαφημιστικό φυλλάδιο

Διαφημιστικό φυλλάδιο (flyer).

Έκδοση 2015.

Διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων.


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012