Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Πέμπτη, 2-5-2019

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

Κατά την 1η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2019 για τους φοιτητές της Σχολής ΜΗΠΕΡ, υποβλήθηκαν συνολικά 38 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 19/3/2019 έως 12/4/2019.

 

Όλες οι αιτήσεις τηρούσαν τα ελάχιστα κριτήρια και όλες εγκρίνονται, αφού συμπίπτουν με τον αριθμός των διαθέσιμων θέσεων πρακτικής για την Σχολή.

 

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι οι εξής:

   

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της σχολής που συνεδρίασε στις 24-4-2019.

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012