Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Παρασκευή, 21-6-2019

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

Κατά την 2η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2019 για τους φοιτητές της Σχολής ΜΗΠΕΡ, υποβλήθηκαν συνολικά 4 νέες αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 4/6/2019 έως 10/6/2019.

 

Όλες οι αιτήσεις τηρούσαν τα ελάχιστα κριτήρια και όλες εγκρίνονται, αφού υπάρχει επαρκής αριθμός θέσεων.

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι οι εξής:

   

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της σχολής που συνεδρίασε στις 19-6-2019.

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012