Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Διπλωματούχο Μηχανικό Πληροφορικής ή Πτυχιούχο Πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ Κ.Ε ΕΛΚΕ 82491. 04-08-2022 09:31 04-08-2022 09:31
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14016/2022 Πρόσκλησης - Θέση: 1η ΚΕ ΕΛΚΕ 82572. 03-08-2022 13:50 03-08-2022 13:50
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13353/2022 Πρόσκλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82516. 03-08-2022 11:57 03-08-2022 11:57
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάαεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13689/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82485. 01-08-2022 14:39 01-08-2022 14:39
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως (2) συμβάσεων εργασίας ιδωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για έξι (6) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82104. 29-07-2022 12:12 29-07-2022 12:12
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διεξαγωγή φροντιστηριακών ασκήσεων, για το χειμερινό εξάμηνο 2022-23, Σχολή ΜΗΧΟΠ 27-07-2022 15:03 27-07-2022 15:03
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 81999. 14-07-2022 10:39 14-07-2022 10:39
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για έξι (6) μήνες ΚΕ ΕΛΚΕ 82420. 13-07-2022 10:34 13-07-2022 10:34
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82561. 11-07-2022 10:45 11-07-2022 10:45
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11393/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82189. 05-07-2022 08:45 05-07-2022 08:45
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11256/24-05-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82255. 04-07-2022 12:11 04-07-2022 12:11
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11234/24-05-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82420. 04-07-2022 11:10 04-07-2022 11:10
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για έξι (6) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82095. 01-07-2022 09:56 01-07-2022 09:56
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82572. 30-06-2022 12:07 30-06-2022 12:07
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων για τη Θέση ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ της 19475/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82105 30-06-2022 11:24 30-06-2022 11:24
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012