Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη έως επτά (7) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 08-09-2012 15:39 08-09-2012 15:39
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 07-09-2012 17:31 07-09-2012 17:31
Ορθή Επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Διδασκόντων με το ΠΔ 407/80 για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 06-09-2012 10:18 06-09-2012 10:18
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Διδασκόντων με το ΠΔ 407/80 για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 03-09-2012 10:36 03-09-2012 10:36
Προκήρυξη μιας θέσεως ΔΕΠ στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 28-08-2012 12:02 28-08-2012 12:02
Αποτελέσματα υπ'αριθμ. 7500/10.07.12 Πρόσκλησηs Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου REMESEP 22-08-2012 19:00 22-08-2012 19:00
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΔ 407/80) 02-08-2012 11:28 02-08-2012 11:28
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΔ 407/80) 02-08-2012 11:15 02-08-2012 11:15
Τμήμα ΜΠΔ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη συμβασιούχων με το ΠΔ 407/80, ακαδ. έτους 2012-2013 01-08-2012 12:26 01-08-2012 12:26
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμβασιούχους με το ΠΔ 407/80 Γενικού Τμήματος 31-07-2012 13:59 31-07-2012 13:59
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα ΗΜΜΥ 31-07-2012 12:35 31-07-2012 12:35
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με το ΠΔ 407/80 ακ. έτους 2012.13 - ΜΗΧΟΠ 11-07-2012 12:12 11-07-2012 12:12
ΕΛΚΕ/REMESEP- Απασχόληση 1 Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού με σύμβαση έργου, προτάσεις εως 27/7/2012, ωρα 14.00 11-07-2012 11:26 11-07-2012 11:26
Ανάκληση Δημοσίευσης Προκήρυξης μίας θέσεως ΔΕΠ στο Τμήμα ΗΜΜΥ ( Η ορθή θέση ) 02-05-2012 12:08 02-05-2012 12:08
Ανάκληση Δημοσίευσης Προκήρυξης μίας θέσεως ΔΕΠ στο Τμήμα ΗΜΜΥ 02-05-2012 11:44 02-05-2012 11:44
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012