Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 12-02-2013 14:19 12-02-2013 14:19
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 12-02-2013 14:14 12-02-2013 14:14
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΔ 407/80) 07-02-2013 11:33 07-02-2013 11:33
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διδασκόντων με το ΠΔ 407/80 - Τμήμα ΗΜΜΥ 06-02-2013 13:57 06-02-2013 13:57
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με το ΠΔ 407/80 ακ. έτους 2012.13 - ΜΗΧΟΠ 04-02-2013 14:56 04-02-2013 14:56
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 04-02-2013 14:05 04-02-2013 14:05
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως : 29-01-2013 15:08 29-01-2013 15:08
BLASE - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 24-01-2013 14:18 24-01-2013 14:18
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 23-01-2013 14:13 23-01-2013 14:13
ΕΛΚΕ - ΘΑΛΗΣ - Πρόσκληση για τρεις (3) συμβάσεις έργου. Λήξη: 28/01/2013, ώρα: 14:00 11-01-2013 09:31 11-01-2013 09:31
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 10-01-2013 12:59 10-01-2013 12:59
ΕΛΚΕ-αποτελέσματα πρόσκλησης υπ'αριθμ. 12535/9-11--2012 28-12-2012 12:05 28-12-2012 12:05
ΕΛΚΕ-Ατλαντας υπ'αριθμ. 14657/21-12-2012 πρόσκληση ημερ. λήξης προθεσμίας 15/1/2013, ωρα 14.00 27-12-2012 14:18 27-12-2012 14:18
ΕΛΚΕ-αποτέλεσματα 12140/2-11-2012 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιάφέροντος 27-12-2012 11:14 27-12-2012 11:14
ΕΛΚΕ-αποτελεσματα 12328/5-11-2012 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιάφεροντος 27-12-2012 11:11 27-12-2012 11:11
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012