Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 23-01-2013 14:13 23-01-2013 14:13
ΕΛΚΕ - ΘΑΛΗΣ - Πρόσκληση για τρεις (3) συμβάσεις έργου. Λήξη: 28/01/2013, ώρα: 14:00 11-01-2013 09:31 11-01-2013 09:31
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 10-01-2013 12:59 10-01-2013 12:59
ΕΛΚΕ-αποτελέσματα πρόσκλησης υπ'αριθμ. 12535/9-11--2012 28-12-2012 12:05 28-12-2012 12:05
ΕΛΚΕ-Ατλαντας υπ'αριθμ. 14657/21-12-2012 πρόσκληση ημερ. λήξης προθεσμίας 15/1/2013, ωρα 14.00 27-12-2012 14:18 27-12-2012 14:18
ΕΛΚΕ-αποτέλεσματα 12140/2-11-2012 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιάφέροντος 27-12-2012 11:14 27-12-2012 11:14
ΕΛΚΕ-αποτελεσματα 12328/5-11-2012 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιάφεροντος 27-12-2012 11:11 27-12-2012 11:11
ΕΛΚΕ-αποτελέσματα 11870/26-10-2012 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 27-12-2012 11:08 27-12-2012 11:08
ΕΛΚΕ-αποτελέσματα 11621/23-10-2012 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 27-12-2012 11:05 27-12-2012 11:05
ΕΛΚΕ-αποτελέσματα 11240/12-10-2012 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 27-12-2012 11:01 27-12-2012 11:01
Clear Water/Αποτελέσματα υπ'αριθμ. 12256/5-11-2012 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 20-12-2012 13:27 20-12-2012 13:27
αριστεία/emo-entre: 14451/18-12-2012 πρόσκληση για 2 συμβάσεις έργου, λήξη προθεσμίας 11-1-2013, 14.00 20-12-2012 09:48 20-12-2012 09:48
Προκήρυξη 2 θέσεων ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης 12-12-2012 10:42 12-12-2012 10:42
ΕΛΚΕ-sparta/αριστεία υπ'αριθμ. 13640 πρόσκληση για 1 θέση μεταδιδάκτορα, λήξ. προθ. 21-12-2012, 14.00 05-12-2012 14:44 05-12-2012 14:44
ΕΛΚΕ-sparta/αριστεία υπ'αριθμ. 13312/27-11-2012 πρόσκληση για 2 θέσεις, λήξη προθεσμίας 13-12-2012, 14.00 27-11-2012 13:55 27-11-2012 13:55
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012