Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 θέση ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, λήξη προσθεσμίας υποβολής αιτήσεων 23.12.2011 08-12-2011 10:50 08-12-2011 10:50
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 1 ΠΕ Μηχ. Η/Υ με σύμβαση έργου για 29 μήνες, λήξη προθεσμίας 19.12.2011 02-12-2011 10:59 02-12-2011 10:59
Πρόσκληση για 1 θέση ΠΕ Μηχανικού Η/Υ με σύμβαση έργου, λήξη προσθεσμίας υποβολής αιτήσεων 12.12.2011 25-11-2011 09:18 25-11-2011 09:18
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 θέση ΠΕ Γεωπόνου και 1 θέση Πε Βιολόγου/Βοτανολόγου 24-11-2011 08:59 24-11-2011 08:59
πρακτικό αποτελεσμάτων της πρόσκλησης υπ'αριθμ. 6717/15.07.2011-ορθή επανάληψη ως την ημερομηνία λήξης των συμβάσεων έργου 15-11-2011 09:07 15-11-2011 09:07
Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων συμμετεχόντων στην υπ'αριθμ. 7225/28.11.2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14-11-2011 11:44 14-11-2011 11:44
Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για την υπ'αριθμ. 6717/15-07-2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 11-11-2011 16:01 11-11-2011 16:01
Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για την υπ'αριθμ. 7504/03-08-2011 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 11-11-2011 15:53 11-11-2011 15:53
υπ'αριθμ. 9550/31-10-2011 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση τριών (3) επιστημόνων με σύμβαση έργου 03-11-2011 15:23 03-11-2011 15:23
Τμήμα ΜΠΔ - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Συμβασιούχων με το Π.Δ. 407/80 07-07-2011 10:02 26-10-2011 13:01
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη διδασκόντων βάσει του ΠΔ 407/80 ΜΠΔ 26-10-2011 13:00 26-10-2011 13:00
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων με το ΠΔ 407/80 13-09-2011 10:52 13-09-2011 10:52
Προκήρυξη τριών (3) θέσεων μέλών ΔΕΠ στο Πολυετχνείο Κρήτης 09-09-2011 11:44 09-09-2011 11:44
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ'αριθμ. 7504/3-8-2011 για 4 θέσεις -ΔΑΣΤΑ 04-08-2011 13:44 04-08-2011 13:44
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ'αριθμ 7225/28.07.2011 -1 θέση ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ με σύμβαση έργου 01-08-2011 13:28 01-08-2011 13:28
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012