Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο έτους 2018-2019

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019


24 Σεπτεμβρίου 2018: Έναρξη μαθημάτων (Δευτέρα)
21 Δεκεμβρίου 2018:   Λήξη μαθημάτων (Παρασκευή) 

Διακοπές Χριστουγέννων: 22 Δεκεμβρίου 2018  (Σάββατο) έως 7 Ιανουαρίου 2019 (Δευτέρα)

8 Ιανουαρίου 2019 (Τρίτη) έως 2 Φεβρουαρίου 2019 (Σάββατο)
Εξεταστική περίοδος  χειμερινού εξαμήνου (4 εβδομάδες)
όπου περιλαμβάνονται και οι πρόσθετες εξετάσεις για όσες Σχολές το αποφασίσουν

22 Φεβρουαρίου 2019: Ανακήρυξη διπλωματούχων εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου  

Αργίες/εορτές εντός εξαμήνου: 28 Οκτωβρίου 2018 (Κυριακή), 17 Νοεμβρίου 2018 (Σάββατο), 21 Νοεμβρίου 2018 (Τετάρτη), 30 Ιανουαρίου 2019 (Τετάρτη)
 

Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019


11 Φεβρουαρίου 2019: Έναρξη μαθημάτων (Δευτέρα)
19 Απριλίου 2019:        Διακοπή μαθημάτων (Παρασκευή)    

Διακοπές Πάσχα: 20 Απριλίου 2019 (Σάββατο) έως 5 Μαΐου 2019 (Κυριακή)

6 Μαΐου 2019:   Επανέναρξη μαθημάτων (Δευτέρα)
24 Μαΐου 2019: Λήξη μαθημάτων (Παρασκευή)

25 Μαΐου 2019 (Σάββατο) έως 2 Ιουνίου 2019  (Κυριακή)
Ασκήσεις Υπαίθρου (για όσες Σχολές προβλέπονται)

3 Ιουνίου 2019 (Δευτέρα) έως 29 Ιουνίου 2019 (Σάββατο)
Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου  (4  εβδομάδες)
όπου περιλαμβάνονται και οι πρόσθετες εξετάσεις για όσες Σχολές το αποφασίσουν

19 Ιουλίου 2019: Ανακήρυξη διπλωματούχων εξεταστικής εαρινού εξαμήνου

Αργίες/εορτές εντός εξαμήνου: 11 Μαρτίου 2019 (Καθαρά Δευτέρα), 25 Μαρτίου 2019 (Δευτέρα), 10 Απριλίου 2019 (Τετάρτη - ημέρα φοιτητικών εκλογών), 1 Μαΐου 2019 (Τετάρτη), 17 Ιουνίου 2019 (Δευτέρα Αγίου Πνεύματος)

Επαναληπτική Εξεταστική Περίοδος 2018-2019


26 Αυγούστου 2019 (Δευτέρα) έως 21 Σεπτεμβρίου 2019 (Σάββατο)
Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου (4 εβδομάδες)

11 Οκτωβρίου 2019: Ανακήρυξη διπλωματούχων επαναληπτικής εξεταστικής

 

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο έτους 2019-2020

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2019/2020


23 Σεπτεμβρίου 2019: Έναρξη μαθημάτων (Δευτέρα)

20 Δεκεμβρίου 2019:   Λήξη μαθημάτων (Παρασκευή)

 

Διακοπές Χριστουγέννων

21 Δεκεμβρίου 2019  (Σάββατο) έως 7 Ιανουαρίου 2020 (Τρίτη)

 

Εξεταστική περίοδος  χειμερινού εξαμήνου 

8 Ιανουαρίου 2020 (Τετάρτη) έως 4 Φεβρουαρίου 2020 (Τρίτη) (4 εβδομάδες),
όπου περιλαμβάνονται και οι πρόσθετες εξετάσεις για όσες Σχολές το αποφασίσουν

Ημερομηνία Ανακήρυξης διπλωματούχων:  24 Φεβρουαρίου 2020


Αργίες/εορτές εντός εξαμήνου

28 Οκτωβρίου 2019 (Δευτέρα), 17 Νοεμβρίου 2019 (Κυριακή), 21 Νοεμβρίου 2019 (Πέμπτη), 6 Ιανουαρίου 2020 (Δευτέρα), 30 Ιανουαρίου 2020 (Πέμπτη)
 

Εαρινό Εξάμηνο 2019/2020


10 Φεβρουαρίου 2020: Έναρξη μαθημάτων (Δευτέρα)

10 Απριλίου 2020: Διακοπή μαθημάτων (Παρασκευή)
   

Διακοπές Πάσχα

11 Απριλίου 2020 (Σάββατο) έως 26 Απριλίου 2020 (Κυριακή)


27 Απριλίου 2020: Επανέναρξη μαθημάτων (Δευτέρα)
22 Μαΐου 2020: Λήξη μαθημάτων (Παρασκευή)

 

Ασκήσεις Υπαίθρου (για όσες Σχολές προβλέπονται)

23 Μαΐου 2020 (Σάββατο) έως 31 Μαΐου 2020 (Κυριακή)

 

Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου 

1 Ιουνίου 2020 (Δευτέρα) έως 27 Ιουνίου 2020 (Σάββατο)  (4  εβδομάδες)
όπου περιλαμβάνονται και οι πρόσθετες εξετάσεις για όσες Σχολές το αποφασίσουν

Ημερομηνία Ανακήρυξης διπλωματούχων: 17 Ιουλίου 2020

 

Αργίες/εορτές εντός εξαμήνου
2 Μαρτίου 2020 (Καθαρά Δευτέρα), 25 Μαρτίου 2020 (Τετάρτη), 1 Μαΐου 2020 (Παρασκευή), Ημέρα διεξαγωγής φοιτητικών εκλογών, 8 Ιουνίου 2020 (Αγίου Πνεύματος)

 

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου (4 εβδομάδες)

26 Αυγούστου 2020 (Τετάρτη)  έως 22 Σεπτεμβρίου 2020 (Τρίτη)

Ημερομηνία Ανακήρυξης διπλωματούχων: 09 Οκτωβρίου 2020

Ακαδημαϊκό  Έτος  2020/2021
28 Σεπτεμβρίου 2020:  Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 

Το εκάστοτε πρόγραμμα μαθημάτων και εξεταστικής περιόδου δημοσιεύεται στη σελίδα Πρόγραμμα Μαθημάτων και Αιθουσών.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012