Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Προπτυχιακές Σπουδές

Τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι πενταετούς φοίτησης και απονέμουν «Δίπλωμα Μηχανικού» (Integrated Master), με εξειδίκευση στα αντικείμενα που καθορίζονται από τις Σχολές, σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία.

Για περισσότερες και ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με τις προπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης, παρακαλούμε να ακολουθήσετε τους συνδέσμους προς τις Ακαδημαϊκές Σχολές.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Με το Προεδρικό Διάταγμα 99/2018 (ΦΕΚ 187/τ.Α΄/05.11.2018) ρυθμίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και οι έξι (6) ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών που θεραπεύονται από τις Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης: 

  1. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
  2. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
  3. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  4. Χημικών Μηχανικών
  5. Μηχανικών Περιβάλλοντος
  6. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

  

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012