Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (Κ.Ε.Φ.) αποτελεί το κεντρικό σημείο υποστήριξης και πληροφόρησης των φοιτητών,  ασχολείται με τα θέματα που αναφέρονται σε βασικές ανάγκες της φοιτητικής ζωής, για θέματα σπουδών, γενικότερων επίκαιρων ζητημάτων/αιτημάτων ευρύτερου φοιτητικού ενδιαφέροντος  που μπορεί να απασχολούν τους φοιτητές στο Πολυτεχνείο Κρήτης. 

Συγκεκριμένα το ΚΕΦ εκδίδει για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές:

•    Πιστοποιητικό (διατήρησης φοιτητικής ιδιότητας/εγγραφής/σπουδών)
•    Πιστοποιητικό Διπλώματος
•    Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας Μαθημάτων 
(τα παραπάνω πιστοποιητικά εκδίδονται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.)

Παράλληλα:    
Εξυπηρετεί-διεκπεραιώνει απομακρυσμένες αιτήσεις (που γίνονται μέσω FAX ή email ή μέσω ΚΕΠ) για απομακρυσμένη αποστολή των παραπάνω  πιστοποιητικών.

Ελέγχει και πιστοποιεί τα απαραίτητα στοιχεία έκδοσης ή επανέκδοσης για την έγκριση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας των φοιτητών (ΠΑΣΟ).

Ενημερώνει τους φοιτητές  να κάνουν χρήση της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων (Εύδοξος) για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα και να τα παραλαμβάνουν άμεσα.

Ενημερώνει τους φοιτητές για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων και ψηφιοποιημένων pdf δικαιολογητικών για δωρεάν σίτιση και στέγαση.

Το (Κ.Ε.Φ.) λειτουργεί στο κτίριο Δ3  της Πολυτεχνειούπολης και εξυπηρετεί καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 15:00.

Email επικοινωνίας για ερωτήσεις, διευκρινήσεις και άμεση εξυπηρέτηση είναι το:  kef@tuc.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821037279 FAX: 2821037528

Πληροφορίες: Χρυσούλα Μαρκετάκη

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012