Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ακαδημαϊκά Θέματα

Προϋπόθεση για την ομαλή πορεία των σπουδών των φοιτητών αποτελεί αναμφίβολα ο προγραμματισμός και η διευθέτηση θεμάτων που αφορούν τη φοιτητική καθημερινότητα.

Θέματα όπως η έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, η παραλαβή συγγραμμάτων, η διερεύνηση για τη δυνατότητα στέγασης στην Εστία, η εξασφάλιση σίτισης, η δυνατότητα για υγειονομική περίθαλψη αλλά και για εξασφάλιση κάποιας υποτροφίας απασχολούν κάθε φοιτητή και φοιτήτρια από τη στιγμή της εισαγωγής τους έως και το πτυχίο.

Το φιλικό και πρόθυμο προσωπικό της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων βρίσκεται καθημερινά στη διάθεση των φοιτητών για να λύσει τις απορίες τους με αυτά τα θέματα και να τους βοηθήσει στη διευθέτησή τους.

Και μην ξεχνάτε να παρακουλουθείτε τις Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις. Σας αφορούν!

Επικοινωνία

Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων Πολυτεχνείο Κρήτης

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012