Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

 

1η Πρόσκληση Συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση 2017 για τους Φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

 

Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης

 

Αντιστοιχήσεις φοιτητών σε φορείς υποδοχής

 

 

Χανιά, Τρίτη 23-5-2017

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης το 2017 να συμπληρώσουν την κάτωθι φόρμα, και να αποστείλουν στο Γραφείο Πρακτικής (nikininaba<στο>yahoo.gr) τα ζητούμενα δικαιολογητικά (αναλυτική βαθμολογία ή/και υπεύθυνη δήλωση).

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpUuQFeD7x5Ku1197dTiMPR7TQ9Yd3fadwAF_DzMT_XaoBLQ/viewform

  

 

Για την επιβεβαίωση λήψης της αίτησης τους θα σταλεί επιβεβαιωτικό e-mail. Εάν για κάποιο λόγο δεν λάβετε e-mail παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε  τηλεφωνικά με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

 

Συνολικά θα διατεθούν 65 θέσεις πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές ΜΗΧΟΠ και οι περισσότερες εκ τις οποίες θα πρέπει να είναι στον ιδιωτικό τομέα, ενώ αν υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση, δύναται να γίνει ανακατανομή θέσεων πρακτικής από τις Σχολές που υπάρχουν κενές θέσεις.

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η αποστολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 2 Ιουνίου.

 

Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των φοιτητών παρουσιάζονται εδώ:

https://www.tuc.gr/index.php?id=8044

 

 

Οι φοιτητές κατά την αίτησή τους θα πρέπει να δηλώνουν 3 με 5 φορείς απασχόλησης, με σειρά προτεραιότητας, στους οποίους επιθυμούν να κάνουν πρακτική. Οι φορείς αυτοί μπορεί να επιλεγούν από τις διαθέσιμες θέσεις του ΑΤΛΑΝΤΑ, παλαιότερα αρχεία με διαθέσιμους φορείς ή και εκτός των διαθέσιμων αρχείων. Σε κάθε περίπτωση, η προσφερόμενη θέση θα πρέπει να αναρτηθεί στον ΑΤΛΑΝΤΑ, αλλά και να εγκριθεί από τον Υπεύθυνο Καθηγητή Πρακτικής Άσκησης της Σχολής, βάσει της συνάφειας του αντικειμένου με το αντικείμενο των σπουδών. Η επιλογή των φορέων μπορεί να γίνει και σε δεύτερο χρόνο (όχι ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης), με γραπτή ενημέρωση του γραφείου Πρακτικής Άσκησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι θέσεις αυτές θα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες.

 

Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων, θα αναρτηθεί στο site της πρακτική λίστα με τους επιλέξιμους φοιτητές, με αναφορά και του μέσου όρου αυτών με βάση τις αναλυτικές βαθμολογίες που θα προσκομίσουν. Σε αυτή τη φάση, όλες οι αιτήσεις που τηρούν τα ελάχιστα κριτήρια θα γίνουν αποδεκτές.

Σε δεύτερη φάση, θα εφαρμοστεί ο αλγόριθμος κάλυψης των θέσεων, δίνοντας προτεραιότητα στους φοιτητές με υψηλότερο μέσο όρο ή σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, μέχρι την κάλυψη όλων των διαθέσεων θέσεων.

Η εξέλιξη κάλυψης θέσεων θα αναρτάται σταδιακά στο site της πρακτικής. Ωστόσο, πριν την οριστικοποίηση των αντιστοιχήσεων (φοιτητή-φορέα) προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά κατά την Αίτηση

Πέρα από τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας, οι φοιτητές κατά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβάλουν (ηλεκτρονικά) πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία επικυρωμένη από τo ΚΕΦ ή τη γραμματεία της σχολής τους, όπου θα φαίνονται το εξάμηνο φοίτησης και ο μέσος όρος βαθμολογίας τους.

Το έντυπο αυτό μπορείτε να το ζητάτε από το ΚΕΦ (28210-37279), κατ' ιδίαν ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kef@isc.tuc.gr

Επίσης, σε περίπτωση υπαγωγής σε ευπαθή ομάδα, ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρει την ευπαθή ομάδα στην οποία ανήκει ή τους λόγους υγείας ή άλλους προσωπικούς/οικογενειακούς λόγους που τον υποχρεώνουν σε συγκεκριμένη επιλογή εταιρείας/ φορέα / οργανισμού.  Κατά την αξιολόγηση των συγκεκριμένων αιτήσεων ενδέχεται να ζητηθούν και πρόσθετα δικαιολογητικά.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν σκαναρισμένα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, στη διεύθυνση: nikininaba<στο>yahoo.gr, ΠΡΙΝ την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης.

 

Για την εκτενέστερη ενημέρωση για το πρόγραμμα και την επιλογή φορέων απασχόλησης, δείτε εδώ...

 

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε ή να επισκέπτεστε το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και την κ. Μπανανή Νικολέτα.

  

Κατεβάστε την 1η πρόσκληση σε αρχείο pdf.

 

 

===============================

 

 

2η Πρόσκληση Συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση 2017 για τους Φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

 

 

Η 2η Πρόσκληση έχει ολοκληρωθεί. Δείτε τα αποτελέσματα

 

 

Χανιά, Τρίτη 15-6-2017

 

Μετά την ολοκλήρωση της 1ης πρόσκλησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα, υπάρχουν ακόμα κάποιες θέσεις κενές για τυχόν ενδιαφερόμενους. Προσκαλούνται, λοιπόν, οι φοιτητές της Σχολής  Μηχανικών Ορυκτών Πόρων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης το 2017 να συμπληρώσουν την κάτωθι φόρμα, και να αποστείλουν στο Γραφείο Πρακτικής (nikininaba<στο>yahoo.gr) τα ζητούμενα δικαιολογητικά (αναλυτική βαθμολογία ή/και υπεύθυνη δήλωση).

 

https://docs.google.com/form/d/e/1FAIpQLSfpUuQFeD7x5Ku1197dTiMPR7TQ9Yd3fadwAF_DzMT_XaoBLQ/viewform

  

 

Για την επιβεβαίωση λήψης της αίτησης τους θα σταλεί επιβεβαιωτικό e-mail. Εάν για κάποιο λόγο δεν λάβετε e-mail παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε  τηλεφωνικά με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

 

Συνολικά θα διατεθούν 65 θέσεις πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές ΜΗΧΟΠ και οι περισσότερες εκ τις οποίες θα πρέπει να είναι στον ιδιωτικό τομέα, ενώ αν υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση, δύναται να γίνει ανακατανομή θέσεων πρακτικής από τις Σχολές που υπάρχουν κενές θέσεις.

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και η αποστολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την Τετάρτη  21 Ιουνίου.

 

Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των φοιτητών παρουσιάζονται εδώ:

https://www.tuc.gr/index.php?id=8044

 

Προσοχή! Στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης και μετά νέα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, θα γίνονται δεκτές και αιτήσεις 3ετών φοιτητών, οι οποίοι θα μπορούν να αντιστοιχίζονται σε θέσεις κενές μετά από την επιλογή των φοιτητών άνω του 8ου εξαμήνου.  Περισσότερες πληροφορίες στην παραπάνω σελίδα.

 

 

 

Οι φοιτητές κατά την αίτησή τους θα πρέπει να δηλώνουν 3 με 5 φορείς απασχόλησης, με σειρά προτεραιότητας, στους οποίους επιθυμούν να κάνουν πρακτική. Οι φορείς αυτοί μπορεί να επιλεγούν από τις διαθέσιμες θέσεις του ΑΤΛΑΝΤΑ, παλαιότερα αρχεία με διαθέσιμους φορείς ή και εκτός των διαθέσιμων αρχείων. Σε κάθε περίπτωση, η προσφερόμενη θέση θα πρέπει να αναρτηθεί στον ΑΤΛΑΝΤΑ, αλλά και να εγκριθεί από τον Υπεύθυνο Καθηγητή Πρακτικής Άσκησης της Σχολής, βάσει της συνάφειας του αντικειμένου με το αντικείμενο των σπουδών. Η επιλογή των φορέων μπορεί να γίνει και σε δεύτερο χρόνο (όχι ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης), με γραπτή ενημέρωση του γραφείου Πρακτικής Άσκησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι θέσεις αυτές θα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες.

 

Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων, θα αναρτηθεί στο site της πρακτική λίστα με τους επιλέξιμους φοιτητές, με αναφορά και του μέσου όρου αυτών με βάση τις αναλυτικές βαθμολογίες που θα προσκομίσουν.

Σε δεύτερη φάση, θα εφαρμοστεί ο αλγόριθμος κάλυψης των θέσεων, δίνοντας προτεραιότητα καταρχήν στους φοιτητές 4ου έτους και άνω με τον υψηλότερο μέσο όρο ή σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, μέχρι την κάλυψη όλων των διαθέσεων θέσεων. Εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, θα εφαρμόζονται τα ίδια κριτήρια και για φοιτητές του 3ου έτους.

Η εξέλιξη κάλυψης θέσεων θα αναρτάται σταδιακά στο site της πρακτικής. Ωστόσο, πριν την οριστικοποίηση των αντιστοιχήσεων (φοιτητή-φορέα) προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά κατά την Αίτηση

Πέρα από τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας, οι φοιτητές κατά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβάλουν (ηλεκτρονικά) πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία επικυρωμένη από τo ΚΕΦ ή τη γραμματεία της σχολής τους, όπου θα φαίνονται το εξάμηνο φοίτησης και ο μέσος όρος βαθμολογίας τους.

Το έντυπο αυτό μπορείτε να το ζητάτε από το ΚΕΦ (28210-37279), κατ' ιδίαν ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kef@isc.tuc.gr

Επίσης, σε περίπτωση υπαγωγής σε ευπαθή ομάδα, ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρει την ευπαθή ομάδα στην οποία ανήκει ή τους λόγους υγείας ή άλλους προσωπικούς/οικογενειακούς λόγους που τον υποχρεώνουν σε συγκεκριμένη επιλογή εταιρείας/ φορέα / οργανισμού.  Κατά την αξιολόγηση των συγκεκριμένων αιτήσεων ενδέχεται να ζητηθούν και πρόσθετα δικαιολογητικά.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν σκαναρισμένα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, στη διεύθυνση: nikininaba<στο>yahoo.gr, ΠΡΙΝ την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης.

 

Για την εκτενέστερη ενημέρωση για το πρόγραμμα και την επιλογή φορέων απασχόλησης, δείτε εδώ...

 

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε ή να επισκέπτεστε το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και την κ. Μπανανή Νικολέτα.

 

Κατεβάστε την 2η πρόσκληση σε αρχείο pdf.

 

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012