Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αναζήτηση φορέα υποδοχής

*** Ανακοίνωση του ΙΚΥ για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα Erasmus+

 

Οι μετακινούμενοι φοιτητές μέσω του Ομίλου μπορούν να βοηθηθούν και να προετοιμάσουν όσο το δυνατόν καλύτερα και ομαλότερα τη μετάβασή τους στο εξωτερικό μέσω των παρακάτω πηγών αναζήτησης φορέων και θέσεων για πρακτική.
Οι παρακάτω πληροφορίες θα επικαιροποιούνται συνεχώς με νέα δεδομένα.
Συστήνεται στους φοιτητές  να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην χρήση ανεπίσημων ιστοσελίδων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και στην καταχώρηση των προσωπικών τους δεδομένων.

Οι υποψήφιοι ασκούμενοι του Ομίλου μπορούν να παρίστανται, να παρακολουθούν και να συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις, συναντήσεις, ομιλίες και ημερίδες που διοργανώνονται από το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και να ανατρέχουν στις ιστοσελίδες του για να συλλέξουν χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά:

  • Τη συνέντευξη (πολύ συχνά ζητείται από τους υποψήφιους ασκούμενους συνέντευξη μέσω Skype)

Χρήσιμες συμβουλές και καθοδήγηση για την σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής μπορείτε να βρείτε και πατώντας εδώ

Υποχρέωση ασφάλισης για ατύχημα και αστική ευθύνη

Το  Γραφείο Erasmus του Πολυτεχνείου Κρήτης αναζητά και προτείνει στους μετακινούμενους φοιτητές του Ομίλου τις συμφερότερες λύσεις ασφάλισης με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος, δεδομένης της υποχρέωσης για ασφαλιστική κάλυψη ατυχήματος και αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων.

Παροχή υποστήριξης για γλωσσική προετοιμασία

Το Κέντρο Γλωσσικών Ερευνών & Πόρων (ΚΕΓΕΠ) το οποίο λειτουργεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης θα παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές του Ομίλου που έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς από τα Ιδρύματά τους προκειμένου να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, να επισκέπτονται το Κέντρο με σκοπό να χρησιμοποιήσουν βοηθήματα για την ανάπτυξη ειδικών γλωσσικών δεξιοτήτων, οι οποίες είναι χρήσιμες για τη μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Παράλληλα οι υποψήφιοι μετακινούμενοι θα μπορούν, μέσω χορήγησης προσωπικών κωδικών από το Πολυτεχνείο Κρήτης,  να παρακολουθούν ηλεκτρονική τάξη, e-class, επιπέδου Β2, ώστε να ενισχύσουν το επίπεδο των αγγλικών τους.

Επιπρόσθετα, θα δίνεται πάλι μέσω χρήσης προσωπικών κωδικών η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle και συγκεκριμένα σε ένα σύγχρονο σύστημα e-learning, αυτόνομης μορφή μάθησης, και σε φύλλα εργασίας, τα οποία περιλαμβάνουν ασκήσεις για γραμματική, λεξιλόγιο, κείμενα και άλλες ενδιαφέρουσες ενότητες στην αγγλική και γερμανική γλώσσα. Οι φοιτητές μπορούν να ελέγχουν μόνοι τους βάσει των λύσεων που υπάρχουν στο τέλος του φύλλου εργασίας τις απαντήσεις που έδωσαν. Ο καθένας μπορεί να ελέγχει μέσω αυτόνομης μάθησης, την  πρόοδο του και να επισημάνει τους τομείς στους οποίους πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερη προσοχή. Οι επιλεγέντες φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΑΤΕΙ Κρήτης, θα λαμβάνουν κωδικούς πρόσβασης στις προαναφερόμενες υπηρεσίες αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την κάλυψη των θέσεων πρακτικής άσκησης Erasmus+.

Πληροφορίες για τις χώρες υποδοχής του Προγράμματος

 

 Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το προφίλ των χωρών υποδοχής και χρήσιμες συμβουλές για την ασφάλειά σας:

 

Country Profiles

 

Tips on staying safe during your European study experience

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012