Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πολυτεχνείου Κρήτης ρυθμίζει θέματα που αφορούν στη λειτουργία των οργάνων του Ιδρύματος, θέματα προσωπικού, φοιτητικά θέματα και εκπαιδευτικές διαδικασίες, καθώς και θέματα που αφορούν σε τιμητικούς τίτλους, εθιμοτυπία και πολιτισμό και το ακαδημαϊκό άσυλο. Ο Εσωτερικός Κανονισμός εγκρίθηκε με την υπ' αρ. Β1/190 Υπουργική Απόφαση και δημοσιεύθηκε στο υπ'αρ. 351 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 2/5/1997. Κατεβάστε το σχετικό αρχείο ΦΕΚ.

 

Σε ισχύ είναι και ο Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργία των ΑΕΙ που εγκρίθηκε με το ΠΔ 160 και δημοσιεύθηκε στο υπ΄αρ. 220 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 3/11/2008. Κατεβάστε το σχετικό αρχείο ΦΕΚ.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012