Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σύνθεση Συμβουλίου Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Σύμφωνα με τον Ν.4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21.07.2022) το Συμβούλιο Διοίκησης αποτελείται από έντεκα (11) μέλη: έξι (6) εσωτερικά μέλη  και πέντε (5) εξωτερικά.
 

Εσωτερικά μέλη

Μιχαήλ Ζερβάκης, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,

Νικόλαος Σκουτέλης, Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Διονύσιος Χριστόπουλος, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Παναγιώτης Παρτσινέβελος, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Ιωάννης Γεντεκάκης, Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

 

Εξωτερικά μέλη

Σπυρίδων Αγάθος, Καθηγητής του Καθολικού Πανεπιστημίου Λουβαίν (Louvain) στο Βέλγιο

Αναστασία Αϊλαμάκη, Καθηγήτρια του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Λωζάνης (EPFL) στην Ελβετία

Πασχάλης Αλεξανδρίδης, Καθηγητής του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (SUNY) στο Buffalo στις ΗΠΑ

Νικόλαος Γερολιμίνης, Καθηγητής του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Λωζάνης (EPFL) στην Ελβετία

Νικόλαος Μπουρμπάκης, Καθηγητής του Wright State University στις ΗΠΑ

 

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, λήγει την 31η Αυγούστου 2026.

ΦΕΚ Συγκρότησης Συμβουλίου Διοίκησης ( ΥΟΔΔ 1/ 04.01.2023)

 

Γραμματεία Συμβουλίου:  Χαβρέ Δήμητρα,

e-mail:  dchavre@tuc.gr 

Τηλ. +30-28210-37761

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012