Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σύνθεση της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (ΑΔΑ:Ψ9Ο0469Β6Ν-ΛΣΞ)

Ορθή Επανάληψη της Πράξης Συγκρότησης της Συγκλήτου έτους 2023-2024

  1. Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης, Πρύτανης
  2. Καθηγητής Αριστομένης Αντωνιάδης, Αντιπρύτανης Διοικητικών, Τεχνικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
  3. Καθηγήτρια Δανάη Βενιέρη, Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
  4. Αναπλ. Καθηγητής Φώτιος Κανέλλος, Αντιπρύτανης Ακαδημαίκών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
  5. Καθηγητής Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

      6. Καθηγητής Ευάγγελος Γρηγορούδης, Κοσμήτορας της Σχολής ΜΠΔ

        (Αναπληρωτής: Καθηγητής Βασίλειος Κουϊκόγλου)

      7. Καθηγητής Μιχαήλ Γαλετάκης, Κοσμήτορας της Σχολής ΜΗΧΟΠ

      8. Καθηγητής Γεώργιος Καρυστινός, Κοσμήτορας της Σχολής ΗΜΜΥ

         (Αναπληρωτής : Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης)

      9. Καθηγήτρια Διονυσία Κολοκοτσά, Κοσμήτορας της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ

          (Αναπληρωτής: Καθηγητής Πέτρος Γκίκας)

      10. Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Θεοχάρης Βαζάκας, Κοσμήτορας της Σχολής ΑΡΜΗΧ

          (Αναπληρώτρια : Καθηγήτρια Αμαλία Κωτσάκη)

      11. Φώτιος Καζάσης, εκπρόσωπος μελών ΕΔΙΠ

          (αναπληρώτρια: Όλγα Παντελάκη)

      12. Παυλίνα Ροτόντο, εκπρόσωπος μελών ΕΤΕΠ

          (αναπληρώτρια: Αριάδνη Παντίδου)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.ε. του άρθρου 18 του Ν.4957/2022 στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατόπιν εντολής του Πρύτανη, η Εκτελεστική Διευθύντρια του Ιδρύματος κα Μαρία Γκιζελή.

Χρέη γραμματέως ασκεί η κα Δήμητρα Χαβρέ, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ., με βαθμό Α’,  ειδικότητας Π.Ε. Μεταφραστών –Διερμηνέων.

 

Σύνθεση της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 

Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: Ρ68Ο469Β6Ν-524)

Πράξη Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: 6ΣΙΖ469Β6Ν-9ΥΦ)

B Πράξη Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου για το ακαδημαίκό έτος 2022-2023 (ΑΔΑ:9Ξ57469Β6Ν-ΑΚΧ)

  1. Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης, Πρύτανης
  2. Καθηγητής Αριστομένης Αντωνιάδης, Αντιπρύτανης Διοικητικών, Τεχνικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
  3. Αναπλ.Καθηγήτρια Δανάη Βενιέρη, Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
  4. Αναπλ. Καθηγητής Φώτιος Κανέλλος, Αντιπρύτανης Ακαδημαίκών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
  5. Καθηγητής Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

      6. Καθηγητής Ευάγγελος Γρηγορούδης, Κοσμήτορας της Σχολής ΜΠΔ

        (Αναπληρωτής: Καθηγητής Βασίλειος Κουϊκόγλου)

      7. Καθηγητής Μιχαήλ Γαλετάκης, Κοσμήτορας της Σχολής ΜΗΧΟΠ

        (Αναπληρωτής : Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας)

      8. Καθηγητής Γεώργιος Καρυστινός, Κοσμήτορας της Σχολής ΗΜΜΥ

         (Αναπληρωτής : Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης)

      9. Καθηγήτρια Διονυσία Κολοκοτσά, Κοσμήτορας της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ

          (Αναπληρωτής: Καθηγητής Πέτρος Γκίκας)

      10. Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Θεοχάρης Βαζάκας, Κοσμήτορας της Σχολής ΑΡΜΗΧ

          (Αναπληρώτρια : Καθηγήτρια Αμαλία Κωτσάκη)

      11. Φώτιος Καζάσης, εκπρόσωπος μελών ΕΔΙΠ

     12. Παυλίνα Ροτόντο, εκπρόσωπος μελών ΕΤΕΠ

Χρέη γραμματέως ασκεί η κα Δήμητρα Χαβρέ, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ., με βαθμό Α’,  ειδικότητας Π.Ε. Μεταφραστών –Διερμηνέων.

 

Σύνθεση της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022  (Πράξη Συγκρότησης Συγκλήτου)

Πράξη Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (Πράξη Ανασυγκρότησης)

 

Σύνθεση της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021  (Πράξη Συγκρότησης Συγκλήτου)

(Α' Πράξη Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου)

(Β' Πράξη Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου)

 

Σύνθεση της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020  (Πράξη Συγκρότησης Συγκλήτου)

(Α΄ Πράξη Ανασυγκρότησης Συγκλήτου) από 02.12.2019

 

Σύνθεση της Συγκλήτου από 03/09/2018 για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (Πράξη Συγκρότησης Συγκλήτου)

 

Γραμματεία Συγκλήτου: Δήμητρα Χαβρέ

Τηλέφωνο: 28210 37761

Φαξ: 28210-37843

Email: dchavre@tuc.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012