Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση για συμμετοχή στο EURECA-PRO Doctoral Training Programme

 • Συντάχθηκε 03-07-2024 09:47 από Maria-Eftychia Papadomanolaki Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: mpapadomanolaki1<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: εξ. συνεργάτης.

  Πρόσκληση για συμμετοχή στο EURECA-PRO Doctoral Training Programme

  Το EURECA-PRO Doctoral School του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου για την Υπεύθυνη Παραγωγή και Κατανάλωση (European University on Responsible Consumption and Production, EURECA-RPO) προσκαλεί τους υποψήφιους διδάκτορες του Πολυτεχνείου Κρήτης, εφόσον ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο ΕURECA-PRO Doctoral Training Programme, συμπληρωματικά στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών όπου είναι ήδη εγγεγραμμένοι.

  Η συμμετοχή στο EURECA-PRO Doctoral School προσφέρει τη δυνατότητα κινητικότητας για έρευνα στα πανεπιστήμια-εταίρους της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας EURECA-PRO και πρόσβαση σε εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και γνώσεις, αλλά και επιστημονικό networking υψηλού κύρους. Η επιτυχής συμμετοχή οδηγεί στην απονομή και ενός ξεχωριστού ΕURECA-PRO PhD Certificate, όπου πιστοποιείται η συμμετοχή στα ακαδημαϊκά προγράμματα και τις επιμορφώσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EURECA-PRO.

  Η διαδικασία αίτησης είναι σχετικά απλή και περιλαμβάνει:

  • Έγκριση του Επιβλέποντα Καθηγητή της Διδακτορικής Διατριβής
  • Αίτηση, Βιογραφικό (CV) και Motivation Letter (300 λέξεις)

  Τα βασικά κριτήρια επιλογής που πρέπει να πληρούν οι αιτούντες είναι τα εξής:

  • να είναι ήδη διδακτορικοί φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης
  • να βρίσκονται στην αρχή των διδακτορικών τους σπουδών
  • τα έχουν τουλάχιστον Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Β2)
  • η έρευνά τους να είναι σχετική με Responsible Consumption and Production (RCP)

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, αλλά και για την υποβολή αίτησης, ακολουθήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

  https://www.eurecapro.eu/phd-programme/

  Συμπληρωμένες αιτήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά (email) στους τοπικούς EURECA-PRO Doctoral Coordinators των πανεπιστημίων-εταίρων. Για το Πολυτεχνείο Κρήτης, ΕURECA-PRO Doctoral Coordinator έχει οριστεί ο Επ. Καθ. Εμμανουήλ Βαρουχάκης της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) [email: evarouchakis<στο>tuc.gr].

  ***********************

   


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012