Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Δημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις

Το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων δραστηριοποιείται ενεργά σε διάφορους τομείς προκειμένου να προβάλλει τόσο το εκπαιδευτικό όσο και το ερευνητικό προφίλ του Πολυτεχνείου Κρήτης. Αποτελεί ουσιαστικό σύνδεσμο του Πολυτεχνείου Κρήτης με τον υπόλοιπο κόσμο, τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, αλλά και την τοπική κοινωνία με κύριο στόχο του την ανάδειξη του Ιδρύματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012