Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σε όλους τους χώρους του ιδρύματος βρίσκονται τοποθετημένοι πυροσβεστήρες (σκόνης και CO2). Στα σημεία αυτά υπάρχει η αντίστοιχη σήμανση. Ο τρόπος χρήσης και λειτουργίας των πυροσβεστήρων είναι απλός. Ωστόσο, όλοι θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για την ορθή χρήση τους σε περίπτωση ανάγκης. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν εδω.

Υπάρχουν επίσης μόνιμα συστήματα πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης εγκατεστημένα στα κτίρια και στους χώρους υψηλού κινδύνου. Η ενεργοποίηση τους σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να γίνει απο τους διακόπτες πυρόσβεσης που βρίσκονται σε κάθε χώρο. Η διακόπτες αυτοί δεν θα πρέπει να ενεργοποιούνται σε καμία άλλη περίπτωση (εκτός μεγάλης πυρκαγιάς) καθως μπορούν να προκληθούν σημαντικές βλάβες σε γραφεία και εργαστηριακό εξοπλισμό.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012