Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019


24 Σεπτεμβρίου 2018
: Έναρξη μαθημάτων (Δευτέρα)
21 Δεκεμβρίου 2018:   Λήξη μαθημάτων (Παρασκευή) 

Διακοπές Χριστουγέννων: 22 Δεκεμβρίου 2018  (Σάββατο) έως 7 Ιανουαρίου 2019 (Δευτέρα)

8 Ιανουαρίου 2019 (Τρίτη) έως 2 Φεβρουαρίου 2019 (Σάββατο)
Εξεταστική περίοδος  χειμερινού εξαμήνου (4 εβδομάδες)
όπου περιλαμβάνονται και οι πρόσθετες εξετάσεις για όσες Σχολές το αποφασίσουν

22 Φεβρουαρίου 2019: Ανακήρυξη διπλωματούχων εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου  

Αργίες/εορτές εντός εξαμήνου: 28 Οκτωβρίου 2018 (Κυριακή), 17 Νοεμβρίου 2018 (Σάββατο), 21 Νοεμβρίου 2018 (Τετάρτη), 30 Ιανουαρίου 2019 (Τετάρτη)

Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019


11 Φεβρουαρίου 2019
: Έναρξη μαθημάτων (Δευτέρα)
19 Απριλίου 2019:        Διακοπή μαθημάτων (Παρασκευή)    

Διακοπές Πάσχα: 20 Απριλίου 2019 (Σάββατο) έως 5 Μαΐου 2019 (Κυριακή)

6 Μαΐου 2019:   Επανέναρξη μαθημάτων (Δευτέρα)
24 Μαΐου 2019: Λήξη μαθημάτων (Παρασκευή)

25 Μαΐου 2019 (Σάββατο) έως 2 Ιουνίου 2019  (Κυριακή)
Ασκήσεις Υπαίθρου (για όσες Σχολές προβλέπονται)

3 Ιουνίου 2019 (Δευτέρα) έως 29 Ιουνίου 2019 (Σάββατο)
Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου  (4  εβδομάδες)
όπου περιλαμβάνονται και οι πρόσθετες εξετάσεις για όσες Σχολές το αποφασίσουν

19 Ιουλίου 2019: Ανακήρυξη διπλωματούχων εξεταστικής εαρινού εξαμήνου

Αργίες/εορτές εντός εξαμήνου: 11 Μαρτίου 2019 (Καθαρά Δευτέρα), 25 Μαρτίου 2019 (Δευτέρα), 1 Μαΐου 2019 (Τετάρτη), ημέρα φοιτητικών εκλογών, 17 Ιουνίου 2019 (Δευτέρα Αγίου Πνεύματος)

Επαναληπτική Εξεταστική Περίοδος 2018-2019


26 Αυγούστου 2019 (Δευτέρα) έως 21 Σεπτεμβρίου 2019 (Σάββατο)

Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου (4 εβδομάδες)

11 Οκτωβρίου 2019: Ανακήρυξη διπλωματούχων επαναληπτικής εξεταστικής

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018


18 Σεπτεμβρίου 2017: Έναρξη μαθημάτων (Δευτέρα)
15 Δεκεμβρίου 2017: Λήξη μαθημάτων (Παρασκευή)
18 - 21 Δεκεμβρίου 2017: αναπληρώσεις μαθημάτων

Διακοπές Χριστουγέννων
22 Δεκεμβρίου 2017 (Παρασκευή) έως 5 Ιανουαρίου 2018 (Παρασκευή)

11 Ιανουαρίου (Πέμπτη) έως 3 Φεβρουαρίου 2018 (Σάββατο)
Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου (3 ½ εβδομάδες)

5 Φεβρουαρίου (Δευτέρα) έως 21 Φεβρουαρίου 2018 (Τετάρτη)
Πρόσθετη εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου (2 εβδομάδες) για όσες Σχολές το αποφασίσουν           

Αργίες/εορτές εντός εξαμήνου
28 Οκτωβρίου 2017 (Σάββατο), 17 Νοεμβρίου 2017 (Παρασκευή), 21 Νοεμβρίου 2017 (Τρίτη), 6 Ιανουαρίου 2018 (Σάββατο), 30 Ιανουαρίου 2018 (Τρίτη) 
 

Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018


5 Φεβρουαρίου 2018: Έναρξη μαθημάτων (Δευτέρα)
30 Μαρτίου 2018: Λήξη μαθημάτων (Παρασκευή)    

Διακοπές Πάσχα
2 Απριλίου 2018 (Μ. Δευτέρα) έως 13 Απριλίου 2018 (Παρασκευή)

16 Απριλίου 2018: Έναρξη μαθημάτων (Δευτέρα)
18 Μαΐου 2018: Λήξη μαθημάτων (Παρασκευή) για όλες τις Σχολές πλην ΗΜΜΥ
1 Ιουνίου 2018: Λήξη μαθημάτων (Παρασκευή) για τη Σχολή ΗΜΜΥ

19 Μαΐου 2018 (Σάββατο) έως 27 Μαΐου (Κυριακή) 2018
Ασκήσεις Υπαίθρου (για όσες Σχολές προβλέπονται)

29 Μαΐου (Τρίτη) 2018 έως 20 Ιουνίου (Τετάρτη) 2018 για όλες τις Σχολές πλην ΗΜΜΥ
5 Ιουνίου (Τρίτη) 2018 έως 27 Ιουνίου (Τετάρτη) 2018 για τη Σχολή ΗΜΜΥ
Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου  (3 ½ εβδομάδες)

21 Ιουνίου (Πέμπτη) 2018 έως 4 Ιουλίου (Τετάρτη) 2018
Πρόσθετη εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου (2 εβδομάδες) για όσες Σχολές το αποφασίσουν

Αργίες/εορτές εντός εξαμήνου
19 Φεβρουαρίου 2018 (Καθαρά Δευτέρα), 25 Μαρτίου 2018 (Κυριακή), 1 Μαΐου 2018 (Τρίτη), 16 Μαΐου 2018 (Τετάρτη, ημέρα φοιτητικών εκλογών), 28 Μαΐου 2018 (Δευτέρα Αγίου Πνεύματος)

27 Αυγούστου (Δευτέρα) έως 22 Σεπτεμβρίου 2018 (Σάββατο)
Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου (διπλή)

12 Οκτωβρίου 2018: Ανακήρυξη διπλωματούχων εξεταστικής Σεπτεμβρίου

19 Οκτωβρίου 2018: Απονομή Διπλωμάτων

Το εκάστοτε πρόγραμμα μαθημάτων και εξεταστικής περιόδου δημοσιεύεται στη σελίδα Πρόγραμμα Μαθημάτων και Αιθουσών.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--