Σύνθεση της Συγκλήτου από 03/09/2018 για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (Πράξη Συγκρότησης Συγκλήτου)

1. Πρύτανης: Καθηγητής  Διαμαντόπουλος Ευάγγελος

2. Αντιπρύτανης: Αναπληρωτής Καθηγητής Λαγουδάκης Μιχαήλ

3. Αντιπρύτανης: Καθηγητής Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος

4. Αντιπρύτανης: Καθηγητής Ζερβάκης Μιχαήλ

5. Κοσμήτορας Σχολής Μ.Π.Δ.: Καθηγητής Τσουρβελούδης Νικόλαος (Αναπλ. Κοσμήτορα: Κων/νος Ζοπουνίδης)

6. Κοσμήτορας Σχολής Μηχ.Ο.Π: Καθηγητής Μανούτσογλου Εμμανουήλ (αναπλ. Κοσμήτορα: Αντώνιος Βαφείδης)

7. Κοσμήτορας Σχολής Η.Μ.Μ.Υ.: Καθηγητής Λιάβας Αθανάσιος (Αναπλ. Κοσμήτορα: Μιχαήλ Πατεράκης)

8. Κοσμήτορας Σχολής Μη.Περ.: Καθηγητής Λαζαρίδης Μιχαήλ (Αναπλ. Κοσμήτορα: Γεώργιος Καρατζάς)

9. Κοσμήτορας Σχολής Αρ.Μηχ.: Καθηγητής Προβιδάκης Κωνσταντίνος (αναπλ. Κοσμήτορα: Δημήτριος Κανδυλάκης)

10. Εκπρόσωπος μελών Ε.Ε.Π.: McKay Anne

     (αναπληρωτής εκπροσωπος: Χαραλαμπίδης Γεώργιος)

11. Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π.: Κρητικάκης Γεώργιος

      (αναπληρωτής εκπροσωπος: Διακολουκάς Βασίλειος)

12. Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π.: Παντίδου Αριάδνη

      (αναπληρωτής εκπρόσωπος: Ψυχής Σπυρίδων)

13. Εκπρόσωπος μελών Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού:  Κοκονά Ελένη

     (αναπληρωτής εκπρόσωπος: Φραγκομιχελάκη Δωροθέα)

14. Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών φοιτητών και Υπ. Διδακτόρων:  -----------------------------

     (αναπληρωτής εκπρόσωπος: -------------------------- )

15. Εκπρόσωπος προπτυχιακών Φοιτητών: ----------------------------------------

 

Σύνθεση της Συγκλήτου, από 01/12/2017, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

1. Πρύτανης: Καθηγητής  Διαμαντόπουλος Ευάγγελος

2. Αντιπρύτανης: Αναπληρωτής Καθηγητής Λαγουδάκης Μιχαήλ

3. Αντιπρύτανης: Καθηγητής Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος

4. Αντιπρύτανης: Καθηγητής Ζερβάκης Μιχαήλ

5. Κοσμήτορας Σχολής Μ.Π.Δ.: Καθηγητής Τσουρβελούδης Νικόλαος

6. Κοσμήτορας Σχολής Μηχ.Ο.Π: Καθηγητής Μανούτσογλου Εμμανουήλ

7. Κοσμήτορας Σχολής Η.Μ.Μ.Υ.: Καθηγητής Λιάβας Αθανάσιος

8. Κοσμήτορας Σχολής Μη.Περ.: Καθηγητής Λαζαρίδης Μιχαήλ

9. Κοσμήτορας Σχολής Αρ.Μηχ.: Καθηγητής Προβιδάκης Κωνσταντίνος

10. Εκπρόσωπος μελών Ε.Ε.Π.: McKay Anne

     (αναπληρωτής εκπροσωπος: Χαραλαμπίδης Γεώργιος)

11. Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π.: Κρητικάκης Γεώργιος

      (αναπληρωτής εκπροσωπος: Διακολουκάς Βασίλειος)

12. Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π.: Παντίδου Αριάδνη

      (αναπληρωτής εκπρόσωπος: Ψυχής Σπυρίδων)

13. Εκπρόσωπος μελών Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού:  Κοκονά Ελένη

     (αναπληρωτής εκπρόσωπος: Φραγκομιχελάκη Δωροθέα)

14. Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών φοιτητών και Υπ. Διδακτόρων:  Μιτελούδη Κωνσταντίνα

     (αναπληρωτής εκπρόσωπος: Ξυλάς Δημήτριος)

15. Εκπρόσωπος προπτυχιακών Φοιτητών: δεν έχει οριστεί

 

Σύνθεση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης έως 30 Νοεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018:

1. Πρύτανης: Καθηγητής Βασίλειος Διγαλάκης

2. Κοσμήτορας Σχολής ΜΠΔ: Καθηγητής Νικόλαος Τσουρβελούδης 

3. Κοσμήτορας Σχολής ΜΗΧΟΠ: Καθηγητής Εμμανουήλ Μανούτσογλου

4. Κοσμήτορας Σχολής ΗΜΜΥ: Καθηγητής Απόστολος Δόλλας

5. Κοσμήτορας Σχολής ΜΗΠΕΡ: Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης

6. Κοσμήτορας Σχολής ΑΡΜΗΧ: Καθηγητής Κωνσταντίνος Προβιδάκης

7. Αρχαιότερος Καθηγητής Σχολής ΜΠΔ: Καθηγητής Μάρκος Παπαγεωργίου

8. Αρχαιότερος Καθηγητής Σχολής ΜΗΧΟΠ: Καθηγητής Νικόλαος Βαρότσης

9. Αρχαιότερος Καθηγητής Σχολής ΗΜΜΥ: Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης

10. Αρχαιότερος Καθηγητής Σχολής ΜΗΠΕΡ: Καθηγητής Νικόλαος Καλογεράκης

11. Αρχαιότερος Καθηγητής Σχολής ΑΡΜΗΧ: Καθηγητής Νικόλαος Παπαμανώλης

12. Εκπρόσωπος Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού: Αριστείδης Μελετίου 

      (αναπληρήτρια: Αθενάκη Δήμητρα)

13. Εκπρόσωπος μελών ΕΔΙΠ: Γεώργιος Κρητικάκης

      (αναπληρωτής: Νικόλαος Σπανουδάκης, Σχολή ΜΠΔ)

14. Εκπρόσωπος μελών ΕΕΠ: Anne McKay

      (αναπληρωτής: Γεώργιος Χαραλαμπίδης)

15. Εκπρόσωπος μελών ΕΤΕΠ: ............

      (αναπληρωτής: ................. )

16. Εκπρόσωπος υποψηφίων διδακτόρων: Σωτηρία Πανακούλια

      (αναπληρωτής: Αλκαίος Σακελλάρης)

17. Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών: Κτιστάκη Ευτέρπη

      (αναπληρώτρια: Καπετανάκη Καλή)

18. Εκπρόσωπος φοιτητών: - δεν έχει οριστεί

      (αναπληρωτής: - )

Χωρίς δικαίωμα ψήφου:

Αναπληρωτής Πρύτανη Υποδομών, Διασφάλισης Ποιότητας και Δια Βίου Μάθησης: Καθηγητής Γεώργιος Σταυρουλάκης

Αναπηρωτής Πρύτανη, Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης: Καθηγητής Νικόλαος Νικολαΐδης΄

 

Γραμματεία Συγκλήτου: Δήμητρα Χαβρέ

Τηλέφωνο: 28210 37761

Φαξ: 28210-37843

Email: havre<στο>dpem.tuc.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012