Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (Κ.Ε.Φ.) λειτουργεί στο κτίριο Δ3 της Πολυτεχνειούπολης καθημερινά από τις 09:00 έως τις 15:00.

Αποτελεί το κεντρικό σημείο εξυπηρέτησης των φοιτητών για έκδοση κάθε τύπου βεβαίωσης που αφορά την εκπαίδευση στο Ίδρυμα, καθώς επίσης και για εγγραφές, τροποποίηση στοιχείων, ερωτήσεις και απορίες σχετικά με τα μαθήματα και τη φοίτησή τους στο Ίδρυμα.

Συγκεκριμένα το ΚΕΦ εκδίδει:

  • Βεβαιώσεις σπουδών
  • Βεβαιώσεις ανακήρυξης
  • Βεβαιώσεις πτυχιούχων
  • Αναλυτικές βαθμολογίες μαθημάτων
  • Βεβαιώσεις για μονάδες ECTS
  • Πιστοποιητικά επίδοσης (αφορούν αιτήσεις για το στεγαστικό επίδομα των 1000€)

Παράλληλα:

  • Εξυπηρετεί απομακρυσμένες αιτήσεις (που γίνονται μέσω FAX ή email ή μέσω ΚΕΠ) για απομακρυσμένη αποστολή των παραπάνω βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών
  • Εκδίδει Βιβλιάρια Υγείας των φοιτητών του Ιδρύματος
  • Ελέγχει και πιστοποιεί τα απαραίτητα στοιχεία έκδοσης ή επανέκδοσης για την έγκριση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας των φοιτητών (ΠΑΣΟ)
  • Ενημερώνει για θέματα που αφορούν την φοίτηση στο Ίδρυμα

 
Για επικοινωνία με το ΚΕΦ, επισκεφτείτε τη σελίδα των στοιχείων επικοινωνία με το ΚΕΦ.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012